lyashuk Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (англійська і німецька мови), 1996 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов (спеціальність: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 2007

Дисципліни, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика, основи публічного мовлення

Стажування: за програмою ITEX 2011 р., м. Барнстейпл, Північний Девон, Велика Британія

Посібники та наукові публікації за останні роки:
1. Особливості відфразеологічного словотворення як способу поповнення лексичного складу мови. Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 76-79. (0,6 д.а.)
2. «ENGLISH ACTIVITY BOOK». Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів 1 курсу (виправлений та перероблений). – Ч.1. – Кіровоград, 2012. – 116 с. (5 д.а.) (гриф МОН України, лист № 1/11-622 від 25.01.11)
3. «ENGLISH ACTIVITY BOOK». Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів 1 курсу (виправлений та перероблений). – Ч.2. – Кіровоград, 2012. – 120 с. (5 д.а.) (гриф МОН України, лист № 1/11-622 від 25.01.11)
4. Основи публічного мовлення. Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Кіровоград, ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011. (8,6 д.а.)
5. Структура ідіоматичних виразів з негативною семантикою в англійській мові. Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 95 (2). – Кіровоград: Імекс, 2011. (0,6 д.а.)
6. Practicing Recruitment and Admission in a Changing World. Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 96(5). – Кіровоград: Імекс, 2011. (0,7 д.а.)
7. ENGLISH ACTIVITY BOOK». Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів 1 курсу. – Кіровоград, 2010. (9,5 д.а.)
8. The fundamentals of confident public speaking presentation. Наукові записки. – Випуск 3. Частина 5. – Кіровоград, 2010. (0,8 д.a.)
9. Маніфестація правових понять «МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ» та «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ» в англійській та українській мовах. Наукові записки. – Випуск 3. Частина 3. – Кіровоград, 2010. (0,8 д.a.)
10. Assessing the Altering Façade of Enrollment Efforts: Practicing Recruitment and Admission in a Changing WorldAssessing the Altering Façade of Enrollment Efforts: Practicing Recruitment and Admission in a Changing World. Case-study on Admissions Management in USA educational systen. – Washington, 2010. (2 д.а.)
11. Порівняльний аналіз кількісних характеристик лексем на позначення понять права в англійській та українській мовах // Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі. – Київ, 2009. (0,6 д. а.)
12. Лексико-семантична репрезентація поняття CRIME в англійській мові // Мови і світ: дослідження та викладання. Наукові записки. Випуск 2. Частина 1 – Кіровоград, 2009. (0,7 д. а.)
13. Project work as one of innovative technologies in modern English teaching (у співавторстві) // Діалог мов і культур. Київськ. нац. пед. ун-т ім. Драгоманова. Зб. наук. праць. – Київ, 2009. (0,6 д. а.)
14. Еквівалентність лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу. Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Зб. наук. праць. Випуск 24. Частина 2. – Київ, 2009. (0,6 д. а.)
15. Зіставний аналіз семантичної структури одиниць на позначення юридичних понять в українській та англійській мовах // Наукові записки. – Випуск 75 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. (0,5 д.а.)
16. Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови (у співавторстві): Навчальний посібник. Робочий зошит для студентів І курсу. Частина ІІ. – Кіровоград, 2008. (1,5 д.а.)