savenkoСтарший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Ростовський-на-Дону державний педагогічний інститут, Англійська і німецька мови, 1982 р.
Навчання в аспірантурі 1994-1997 рр.

Дисципліни, які викладає:
Практика усного та писемного мовлення, практична граматика, методика викладання англійської мови

Посібники та наукові публікації за останні роки:
1. Практична граматика англійської мови // Навчальний посібник для студентів. – Кіровоград, 2008. (7,5 д.а.)
2. Реалізація принципу функціональності у процесі формування мовленнєвих граматичних навичок студентів // Наукові записки. – Випуск 75 (5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. (0,5 д.а.)
3. English grammar (у співавторстві) // Навчальні матеріали з практичної граматики англіської мови. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2009. (4 д.а.)
4. Комунікативно-орієнтоване навчання вживання неособових форм дієслова в мовленні студентів ІІ курсу// Наукові записки. – Випуск 81 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. (0,4 д.a.)
5. Навчання умовного способу англійського дієслова.// Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», 4-5 грудня 2009 року. – Дніпропетровськ, 2009. (0,4 д.а.)
6. English Tests Collection (рекомендований мет. Радою КДПУ ім. В. Винниченка, вченою радою Кіровоградського обласного інституту післядипломної освіти ім.. Василя Сухомлинського). Збірник тестових завдань з англійської мови. – Кіровоград, 2010. (7 д.а.)
7. Типологія вправ для формування нормативності мовлення. Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. (0,5 д.а.)
8. Навчання умовного способу англійського дієслова. «Англістика та Американістика». – Дніпропетровськ, 2010. (0,5 д.а.)
9. Особливості навчання діалогічного мовлення студентів мовних факультетів (англійська мова). Наукові записки. – Випуск 96 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. (0,5 д.а.)
10. Практична граматика англійської мови. Навчальний посібник. – Кіровоград, 2012 – 172 с. (7,17 д.а.) (гриф МОН України, лист № 1/11-3152 від 06.03.12)
11. Комплексний державний іспит: англійська мова та методика її викладання. Методичні рекомендації з англійської мови. Для студентів 5 курсу факультету іноземних мов (друга мова). – Кіровоград, 2012. – 44 с. (0,85 д.а.)
12. До проблеми навчання аудіюванню студентів 1-2 курсів мовних факультетів (англійська мова). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).– Кіровоград. РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. Випуск 119 – С. 464-468. (0,5 д.а.)