Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995.

Тема дисертації та рік захисту:
Норма і варіативність у системі дифтонгів британського та американського варіантів англійської мови (спеціальність: 10.02.04 – германські мови), 2002 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, обраний доцент, доцент кафедри германської філології

paraschukКандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1975.

Тема дисертації та рік захисту:
Фонематичне варіювання в структурі англійської лексики (спеціальність: 10.02.04 – германські мови), 1989 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, старший викладач, доцент, обраний професор, декан факультету іноземних мов

Каkochubeyндидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1998.
Аспірантура:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2000-2003.
Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українців: фонемний та фонетичний аспекти, 2006 рік.
Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка:
асистент, старший викладач, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

kibalnikova tКандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1998.

Тема дисертації та рік захисту:
Заголовок як компонент структури українського поетичного тексту (спеціальність: 10.01.01 – українська мова), 2004 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: асистент, аспірант, старший викладач, обраний доцент кафедри германської філології; заступник декана з навчально-методичної роботи (у 2005-2007 роках), доцент кафедри германської філології, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

dolgusheva

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання
Кандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995

Аспірантура: Київський державний лінгвістичний університет, 1997-2000

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена (спеціальність: 10.01.05 –порівняльне літературознавство), 2002 рік.

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: асистент, викладач, старший викладач, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

ORCID: 0000-0001-9558-5846

Коло наукових інтересів: стилістика, література Великої Британії та США, літературознавча компаративістика, інтерпретація тексту

Дисципліни, які викладає: література Великої Британії та США, практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням