datskaКандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, 1997.

Тема дисертації та рік захисту:
Динаміка фонетичної структури слова в аспекті сучасної американської вимовної норми (на матеріалі лексикографічних джерел), 2002 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка:

Викладач, старший викладач, доцент кафедри германської філології (2006-2017 рр.), заступник декана факультету іноземних мов (2003-2007 рр.), доцент кафедри англійської мови та методики її викладання (з 2017 р.).