ardelyan

Учений ступінь, звання
Кандидат педагогічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1988.
Аспірантура: 1998-2001.
Докторантура: 2009-2012.

Тема дисертації та рік захисту:
Кандидатська дисертація: «Дидактичні умови формування загальнопізнавальних умінь і навичок у молодших школярів (на матеріалі вивчення англійської мови)» (2002).
Докторська дисертація: «Оніми у складі фразеологічних одиниць: специфіка функціонування та еволюція (на матеріалі слов’янських, германських та романських мов)».

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від викладача (1989 рік) до доцента (2005 рік). Займала посаду завідувачки кафедрою практики германських мов (2004-2009); керівник загально-кафедральної теми науково-дослідної роботи: “Когнітивно-комунікативний та лінгво-методичний підходи до вивчення германських мов в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні ”. Код за ЄДРПОУ – 02125415 (2016-2018).

apalatКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка за спеціальністю “ Англійська та німецька мови”, 1996 рік
Аспірантура: Київський Національний Лінгвістичний Університет, 2002 рік

Тема дисертації та рік захисту:
«Структура, семантика і прагматика текстів-інтерв’ю» (на матеріалі сучасної англомовної преси), 2003 рік

bozhko n vНаукове звання: кандидат педагогічних наук.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1997 р.

Аспірантура: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, з 2003 по 2006 рр.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до організації розумової діяльності учнів», 2011 р.

Посади, досвід роботи: старший викладач, стаж – 22 роки ( працює в цьому закладі з 1997 року).

Коло наукових інтересів: інтеркультурна компетентність, лінгвосоціокультурна компетентність, підготовка майбутнього вчителя іноземної мови, тестовий контроль, інноваційність, мотиваційна сфера.

Дисципліни, які викладає: Практика усного та писемного мовлення, Практичний курс англійської мови, Практичний курс німецької мови, Практична граматика англійської мови.

snisarenko

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995.

Тема дисертації та рік захисту:
Інфінітивна конструкція з прийменником for у середньоанглійській мові: семантика та функціонування (спеціальність: 10.02.04 – германські мови), 2002 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка:

за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1995) до завідувача кафедри англійської мови та методики її викладання (2017).

truhanovaКандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Далекосхідний державний університет (м. Владивосток), 1975.

Тема дисертації та рік захисту:
Індивідуалізація навчання професійно-орієнтованого читання англійською мовою студентів технікумів і коледжів економічного профілю, 2001 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, старший викладач, обраний доцент, доцент кафедри германської філології