кандидат історичних наук, доцент,
проректор з науково-педагогічної роботи,
Заслужений працівник освіти України,
Відмінник освіти України

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна (1986 р.), пошукувач Інституту археології НАН України (1996 р.)

Тема дисертації: “Кераміка сарматських поховань Північного Причорномор’я як історичне джерело” (1996 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми археології, давньої та середньовічної історії України.

Основні публікації:

  • Кіровоградщина. Історія рідного краю: навчальний посібник: [для загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області] / За ред. І.А.Козир. Кіровоград: ІМЕКС-ЛТД, 2012. 304 с. (редагування).
  • Локалізація битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел. Український історичний журнал. №2. С.11–27 (співавтор Чорний О. В.).
  • Кіровоградська область / Енциклопедія сучасної України. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. Т. ХІІІ. С.221–229 (співавтори М.М. Кір’янов, І. А. Козир, А. І. Кривульченко, В. М. Мирза-Сіденко, Л. Л. Семенюк).
  • Торговицький археологічний комплекс та проблема локалізації Синьоводської битви 1362 року. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Історичні науки. Вип. 20: Синьоводська битва в контексті історії Східної Європи. С.10–21.
  • Город Синяя вода на реке Синяя Вода: в поисках доказательств. Научный ежегодник “Золотоординская цивилизация”. №7. С.189–199.
  • Поливная керамика Торговицкого археологического комплекса периода Золотой Орды. Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья XXVIIIвв. Казань: Б.и.; Кишинев: Stratum Plus, 2017 (Серия «Археологические источники Восточной Европы»). Т. 2. С.335–353 (співавтор Боровик Т. Д.).
  • Н. М. Бокій – фундатор системних археологічних досліджень на Кіровоградщині. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Історичні науки. Вип.23. С. 5–32.
  • Васинський курган середньоскіфського часу. Археологія і давня історія України. № 2 (31). С.300–314 (співавтори Панченко К. І., Чорний О. В.).
  • Печі й тандири виробничого призначення з Торговицького археологічного комплексу золотоординського часу. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Історичні науки. Вип. 25. С. 99–121.
  • Кенотафи у поховальному обряді населення Півдня сучасної України у золотоординський час. Південь України у вітчизняній та європейській історії = The South of Ukraine in the National and European history. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 вересня 2020 р., м. Одеса). Одеса, 2020. С. 324–332.

Профілі: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=XTisHimTfwkC&view_op=list_works&sortby=pubdate

Дисципліни, які викладає:

Бакалавр:

Археологія України;

Історія України до середини ХІІІ століття.

Магістр:

Актуальні проблеми давньої і середньовічної історії.