Кафедра хімії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) здійснює підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта. Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія)

 

 

Код та найменування спеціальності

Освітня програма

Форма
навч.

Термін
навч

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) та (вагових коефіцієнтів)

                                                                                БАКАЛАВР

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.06.01 Середня освіта (Хімія)

та

014.05 Середня освіта (Біологія)

Денна

4 р.

1. Українська мова та література (0,3)

2. Історія України (0,2)

3. Біологія* або хімія* (0,35)

014.06 Середня освіта (Хімія)

(на основі ОКР молодшого спеціаліста)

014.06.02 Середня освіта (Хімія)

014.05 Середня освіта (Біологія)

Денна

4 р.

Вступний іспит з хімії

БАКАЛАВР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.06.01 Середня освіта (Хімія)

Денна

2 р.

10 міс.

Фахове вступне випробування з хімії

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.06.01 Середня освіта (Хімія)

та

014.05 Середня освіта (Біологія)

Денна

2 р.

10 міс.

Фахове вступне випробування з хімії

БАКАЛАВР за іншою спеціальністю особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.06.01 Середня освіта (Хімія)

та

014.05 Середня освіта (Біологія)

Денна

2 р.

10 міс.

Фахове вступне випробування з хімії

6.040101 Хімія*

6.040101 Хімія*

Денна

1 р.

10 міс.

Фахове вступне випробування з хімії

                                                                                    МАГІСТР

014.05 Середня освіта (Біологія)

014.05.01 Середня освіта (Біологія)

та

014.06. Середня освіта (Хімія)

Денна

1 р. 04міс.

1. Іноземна мова**

2. Біологія та методика навчання біології

014.05.02 Середня освіта (Біологія)

Додатковий вступний іспит*:

Загальна та неорганічна хімія

Навчання проводиться за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР):

«бакалавр» (чотири роки навчання на базі загальної середньої освіти);

«магістр» (один рік і чотири місяці на базі ступенів бакалавр або спеціаліст).

Форми навчання для зазначених освітньо-кваліфікаційних рівнів: денна, заочна.