1. Органічна хімія

2. Аналітична хімія

3. Загальна хімія

4. Хімічна екологія

5. Біоорганічна хімія

6. Методика розв'язування задач з хімії

7. Загальна та неорганічна хімія

8. Харчова хімія

9. Фізична і колоїдна хімія

10. Органічний синтез

11. Фізико-хімічні методи дослідження

12. Інформаційні технології у викладанні хім. дисциплін (в т.ч. навч. предметна практика з комп.технол.)

13. Основи хімічної технології

14. Неорганічна хімія

15. Будова речовини

16. Неорганічний синтез

17. Високомолекулярні сполуки

18. Методика навчання хімії

19. Методика хімічного експерименту (в т.ч.навч.предметна практика)

20. Техніка хімічного експерименту

21. Комп'ютерні технології в хімії (практика)

22. Лабораторно-хімічна практика

23. Хіміко-технологічна практика

24. Виробнича практика

25. Сучасні методи дослідження речовини

26. Методи синтезу та аналізу біологічно-активних речовин

27. Методика викладання хімії та сучасні технології навчання хімії

28. Методика викладання хімії та основ екології ( в т.ч.лаб-хім практика)

29. Математичні методи фізики (посібник)

30. Теоретична фізика: теоретична механіка та електродинаміка

31. Методика навчання фізики основної школи