Викладацький склад кафедри хімії:

На кафедрі працює 5 викладачів, з них – 3 доцентів, кандидатів хімічних наук Бохан Ю.В., Клоц Є.О., Терещенко О.В., кандидат педагогічних наук, доцент - Плющ В.М., викладач - Форостовська Т.О. (без вченого ступеня).

 

Навчально-допоміжний персонал кафедри хімії:

  • Завідувач лабораторією  – Рибачек Віталія Володимирівна
  • Старший лаборант – Чередник Діана Степанівна
  • Старший лаборант – Бівол Ірина Сергіївна
  • Старший лаборант  – Кулик Світлана Анатоліївна

 Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1999 р.

 Професійна діяльність:

  2002 рік. - завідуючий лабораторією на кафедрі органічної хімії Дніпропетровськогоий національного університету;

  з  2003 року – ст. викладач кафедри хімії  та ботаніки;

 з 2004 року – доцент, завідуючий кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

 з 2006-2016 р - декан природничо–географічного факультету, з 2017 – проректор з науково-педагогічної роботи.

 Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

 Вчене звання: доцент.

 Тема дисертаційного дослідження: «Синтез і властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем» 2003 рік.

Напрямки наукової та професійної діяльності: Синтез та вивчення фізико – хімічних властивостей N-ацилокси-N-алкокси-гемінальних систем.

 

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Професійна діяльність:

1995-1999 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

1996-2002 рр. - викладач кафедри хімії та ботаніки;

2002-2006 рр. - старший викладач кафедри хімії ;

2001-2006 рр. - заступник декана природничо-географічного факультету з навчально-методичної та виховної роботи; заступник декана природничо-географічного факультету з виховної роботи ;

з 2006 р. – доцент кафедри хімії КДПУ;

2006-2008 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри хімії природничо-географічного факультету КДПУ;

з 2008 р. – завідувач кафедри хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: доцент.

Тема дисертаційного дослідження: «Пробопідготовка для атомно-абсорційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб’єктів», 2005 рік.

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1997 р.

Професійна діяльність:

1997-2001 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії (КДПУ імені Володимира Винниченка);

з 2002 р. - викладач кафедри хімії (КДПУ імені Володимира Винниченка);

з 2010 р. – старший викладач кафедри хімії;

з 2015 року – доцент кафедри хімії.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: доцент.

Тема дисертаційного дослідження: «Хіміко – аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі» 2009 рік.

Напрямки наукової та професійної діяльності:

  1. Дослідження хіміко- аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками.
  2. Спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1990р.

Професійна діяльність:

1990-1992 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №12;

1992-1993 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №35;

1994-1997 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії та ботаніки (КДПУ імені Володимира Винниченка);

з 1997 р. - викладач кафедри хімії (КДПУ імені Володимира Винниченка).

З 2014 р. профорг кафедри.

Тема дисертаційного дослідження: «Методика викладання хімії в класах гуманітарного профілю».

Напрямки наукової та професійної діяльності:

Дослідження методичних аспектів викладання хімії в класах гуманітарного профілю.

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», спеціалізація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності» 2002 р.

Професійна діяльність:

З 2002 р. – ст. лаборант, зав лабораторії кафедри хімії та ботаніки  КДПУ імені Володимира Винниченк;.

аспірантура 2005-2008 рік;

з 2008 року ст. лаборант, зав лабораторії кафедри хімії;

з 2011 року старший викладач кафедри хімії,

з 2016 року обраний доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 2010 рік.