Професорсько-викладацький склад кафедри природничих наук та методик їхнього навчання:

Внутрішнє сумішення:

Навчально-допоміжний персонал:

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та інформатика», 1994 рік; Центральноукраїнський державний імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)», 2018 рік

Посада: завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: професор

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук; теорія та методика навчання теоретичної фізики

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2016 рік

Тема кандидатської дисертації: «Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 1999 рік

Наукова школа: Гур'євська Олександра Миколаївна, тема дисертації «Методика навчання термодинаміки і статистичної фізики майбутніх вчителів фізики» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2012 рік

Транслітерація імені: Natalia Podoprygora

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-4092-8730

Профілі: Scopus; Google Scholar; ReserchGate; Вікі-ЦДПУ

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1999 рік

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Синтез і властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем», 2003 рік

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей N-ацилокси-N-алкокси-гемінальних систем

Транслітерація імені: Evgeniy Klots

Профілі: Scopus; Google Scholar; Вікі-ЦДПУ

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Професійна діяльність:

1995-1999 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

1996-2002 рр. - викладач кафедри хімії та ботаніки;

2002-2006 рр. - старший викладач кафедри хімії ;

2001-2006 рр. - заступник декана природничо-географічного факультету з навчально-методичної та виховної роботи; заступник декана природничо-географічного факультету з виховної роботи ;

з 2006 р. – доцент кафедри хімії;

2006-2008 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри хімії;

з 2008-2018 рр. – завідувач кафедри хімії;

з 2018 р. – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Пробопідготовка для атомно-абсорційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб’єктів», 2005 рік.

Освіта: Кіровоградський державний імені Володимира Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2003 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018)

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2009 рік

Наукова школа: Хомутенко Максим Володимирович, тема дисертації «Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2018 рік

Транслітерація імені: Olena Tryfonova

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-6146-9844

Профілі Google Scholar; Вікі-ЦДПУ

Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1997 р.

Професійна діяльність:

1997-2001 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

з 2002 р. - викладач кафедри хімії;

з 2010 р. – старший викладач кафедри хімії;

з 2015 року – доцент кафедри хімії;

з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: доцент.

Тема дисертаційного дослідження: «Хіміко – аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі», 2009 рік.

Напрями наукової та професійної діяльності:

  1. Дослідження хіміко- аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками.
  2. Спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», кваліфікація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності», 2002 рік.

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін» зі спеціальності: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 2010 рік.

Транслітерація імені: Valentyna Pliushch

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-8099-1566

Профілі Google Scholar;  Вікі-ЦДПУ

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1990р.

Професійна діяльність:

1990-1992 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №12;

1992-1993 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №35;

1994-1997 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії та ботаніки КДПУ імені Володимира Винниченка;

з 1997 р. - викладач кафедри хімії;

з 2018 р. - викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Тема дисертаційного дослідження: «Методика викладання хімії в класах гуманітарного профілю»

Напрямки наукової та професійної діяльності:

Дослідження методичних аспектів викладання хімії в класах гуманітарного профілю.

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира  Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію "Хімік. Вчитель хімії, біології та екології", 2013 рік.

Посада: завідувач лабораторії природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; методика реалізації фізичного складника освітньої галузі “ Природознавство” в начанні природничих наук учнів старшої школи.

Освіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії закладу загальної середньої освіти, 2019 рік.

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; формування ключових компетентностей з природничих наук засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Освіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії закладу загальної середньої освіти, 2019 рік.

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення природничих наук.

Освіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: «Середня освіта (Природничі науки)» та здобула кваліфікацію: «Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»). Учитель природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи», 2020 рік.

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчанні природничих наук засобами ігрових технологій

Транслітерація імені: Tsarenko Anastasiia Serhiivna