Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1999 рік

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей N-ацилокси-N-алкокси-гемінальних систем

Тема кандидатської дисертації: «Синтез і властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем», 2003 рік

Професійна діяльність:

2002 рік – завідуючий лабораторією на кафедрі органічної хімії Дніпропетровського національного університету

з  2003 року – старший викладач кафедри хімії та ботаніки КДПУ імені Володимира Винниченка

з 2004 року – доцент, завідуючий кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка

з 2006-2016 роки – декан природничо-географічного факультету, доцент кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка

з 2017 року – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри хімії ЦДПУ імені Володимира Винниченка

з 2018 року – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка


Основні публікації:

  1. Синтез триалкилортоформиатов в гетерофазных системах. // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. - №6. – С. 21-27.
  2. Клоц Е.А., Штамбург В.Г., Штамбург В.В., Анищенко А.А., Зубатюк Р.И., Мазепа А.В., Кравченко С.В., Костяновский Р.Г. Одностадийный синтез 3-гидрокси- и 3-алкокси-5-арилимидазолидин-2,4-дионов взаимодействием арилглиоксальгидратов с N-гидрокси- и N-алкоксимочевинами. // Химия гетероциклических соединений (Латвийский институт органического синтеза). – 2015, 51(6).- С.553-559.
  3. Synthesis and structure of new N – alkoxy – N – (1-pyridinium) urea chlorides.”// 2016, 5(4).- С.142-146

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

  • Член Вченої ради університету.

Відзнаки:

Грамота університету з нагоди 10-річчя з Дня відродження ПГФ, грамота з нагоди професійного свята - Дня працівника освіти, подяка управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, грамота Кіровоградської обласної ради, почесна грамота Кіровоградської обласної держаної адміністрації тощо.

Дисципліни, які викладає: органічна хімія, біоорганічна хімія