Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1999 рік

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Синтез і властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем», 2003 рік

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей N-ацилокси-N-алкокси-гемінальних систем

Транслітерація імені: Evgeniy Klots

Профілі: Scopus; Google Scholar; Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

2002 рік – завідуючий лабораторією на кафедрі органічної хімії Дніпропетровського національного університету

з  2003 року – старший викладач кафедри хімії та ботаніки КДПУ імені Володимира Винниченка

з 2004-2006 роки – завідуючий кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка

з 2006-2016 роки – декан природничо-географічного факультету, доцент кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка

з 2017 року – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри хімії ЦДПУ імені Володимира Винниченка

з 2018 року – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Shtamburg V, Shtamburg V, Klots E, Anishchenko A, Mazepa A, Kravchenko S. Nucleophilic substitution in N-alkoxy-nchlorocarbamates as a way to N-alkoxy-N’,N’,N’trimethylhydrazinium chlorides. European Chemical Bulletin. (2020), 9(1), 28-32. DOI: 10.17628/ecb.2020.9.28-32. (Scopus).

2. Shtamburg V, Shtamburg V, Anishchenko A, Kravchenko S, Mazepa AKlots E. Decarbamoylation of N-alkoxy-N-(4-dimethylaminopyridin-1-ium-1-yl)urea chlorides in dimethylsulfoxide as a route to 1-alkoxyamino-4-dimethylaminopyridinium chlorides. European Chemical Bulletin. (2018), 7(9), 267-271. DOI: 10.17628/ecb.2018.7.267-271. (Scopus).

3. Shtamburg V., Zubatyuk R., Shtamburg V., Kravchenko S., Uspensky B., Klots E., Mazepa A. 1,8-Bis(9'-carbazolyl)-3,6-dioxaoctane: Synthesis a n D structure. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. (2015), 2015(4), 42-46. ISSN: 24137987. (Scopus)

4. Shtamburg V., Shtamburg V., Anishchenko A., Zubatyuk R., Mazepa A., Klotz E., Kravchenko S., Kostyanovsky R. Single-stage synthesis of 3-hydroxy- and 3-alkoxy-5-arylimidazolidine-2,4-diones by reaction of arylglyoxal hydrates with N-hydroxy- and N-alkoxyureas. Chemistry of Heterocyclic Compounds. (2015), 51(6), 553-559. DOI: 10.1007/s10593-015-1735-0. (Scopus).

5. Shtamburg V., Klots E., Gerasimenko M., Shishkin O, Zubatyuk R., Kostyanovsky R. N, 3-Dimethyl-3-(perhydro-1,3,2-dioxazepin-2-yl) butanamide: Synthesis and crystal structureMendeleev Communications. (2011), 21(6,) 349-350. DOI: 10.1016/j.mencom.2011.11.020(Scopus).

6. Shtamburg V., Shishkin O., Zubatyuk R., Kravchenko S., Tsygankov A., Mazepa A., Klots E., Kostyanovsky R. N-Chloro-N-alkoxyureas: Synthesis, structure and properties. Mendeleev Communications. (2006), 16(6), 323-325. DOI: 10.1070/MC2006v016n06ABEH002382. (Scopus).

7. Shtamburg V., Tsygankov A., Klots E/. Fedyanin I., Lyssenko K., Kostyanovsky R. N,N-Dimethoxy-N-tert-alkylamines: New synthesis methods and the crystal structure of the precursor. Mendeleev Communications. (2006), 16(2), 84-85. DOI: 10.1070/MC2006v016n02ABEH002222. (Scopus).

8. Shishkin O., Zubatyuk R., Shtamburg V., Tsygankov A., Klots E., Mazepa A., Kostyanovsky R. Pyramidal amide nitrogen in N-acyloxy-N-alkoxyureas and N-acyloxy-N-alkoxycarbamates. Mendeleev Communications. (2006), 16(4), 222-223. DOI: 10.1070/MC2006v016n04ABEH002195. (Scopus).

9. Shtamburg V., Tsygankov A., Klots E., Kostyanovsky R. Acyloxy group exchange in N-acyloxy-N-alkoxyamides. Mendeleev Communications. (2004), 14(5), 208-210. DOI: 10.1070/MC2004v014n05ABEH001908. (Scopus).

10. Shtamburg V., Klots E., Pleshkova A., Avramenko V., Ivonin S., Tsygankov A., Kostyanovsky R. Geminal systems 50. Synthesis and alcoholysis of N-acyloxy-N-alkoxy derivatives of ureas, carbamates, and benzamides. Russian Chemical Bulletin. (2003), 52(10), 2251-2260. DOI: 10.1023/B:RUCB.0000011887.40529.b0. (Scopus).

11. Shtamburg V., Klots E., Serdyuk V., Pleshkova A., Ivonin S. Preparation and alcoholysis of N-alkoxy-N-acyloxyureas. Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal. (2002), 68(7-8), 49-55. ISSN: 00416045. (Scopus).

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Подопригора Н.В., Клоц Є.О. Інтеграційні процеси природничої освіти. Наукові записки. Серія: педагоггічні науки. 2018. Вип. 168. С. 182-185. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

2. Подопригора Н., Клоц Є. Інтеграційний підхід до навчання студентів природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Вип.12. Ч.2. С. 31-37. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

3. Shtamburg V. G. , Anishchenko A.A., Shtamburg V.V., Mazepa A. V. Kravchenko S.V., Klots E.A. IMPROVED SYNTHESIS OF 5-ARYL-2-THIOXOIMIDAZOLIDIN-4-ONES FROM FROM ARYLGLYOXAL HYDRATES. Eur. Chem. Bull., 2017, 6(5), 215-218.

4. V. G. Shtamburg, A.A. Anishchenko, S.V. Shishkina, V.V. Shtamburg, E.A. Klots, A. V. Mazepa, S.V. Kravchenko. THE REACTION OF ALLOXAN WITH INDOLE AND FURANES. STRUCTURE OF 5-INDOL-3-YL-5-HYDROXYPYRIMIDINE -2,4,6(1H, 3H, 5H)-TRIONE. Eur. Chem. Bull., 2017, 6(4), 151-154.

5. V. G. Shtamburg, V.V. Shtamburg, A.V. Tsyhankov, R.I. Zubatyuk, S.V. Shishkina, E.A. Klots, A. V. Mazepa. SYNTHESIS AND STRUCTURE OF NEW N-ALKOXY-N-(1-PYRIDINIUM)UREA CHLORIDES. Eur. Chem. Bull., 2016, 5(4), 142-146.

6. Shtamburg V. G., Zubatyuk R.I., Shtamburg V.V., Klots E.A., Kravchenko S.V., Uspensky B.V., Mazepa A. V. 1,8-BIS(9’-CARBAZOLYL0-3,6-DIOXAOCTANE: SYNTHESIS AND STRUCTURE. Общегосударственный научно-технический журнал. Вопросы химии и химической технологии. 2015, Т. 4, (102), 42-46.

Авторські свідоцтва:

1. А.с. Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» / Н.В. Подопригора, О.М. Трифонова, М.І. Садовий, М.В. Хомутенко, О.В. Гулай, Є.О. Клоц (Україна). № 86960; заявка 19.02.2019 № 87665 ; зареєстровано 19.03.2019 ; опублік. 26.04.2019, Бюл. № 52.

2. А.с. Літературний письмовий твір наукового характеру «Змістовна концепція навчального посібника «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці» № 79921 від 26.06.2018 р. (автори: Лупан І.В., Авраменко О.В., Клоц Є.О.)

3. А.с. Літературний письмовий твір наукового характеру «Навчально-методичний комплекс дисципліни «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці» № 79923 від 26.06.2018 р. (автори: Лупан І.В., Авраменко О.В., Паращук С.Д., Клоц Є.О.)

Участь у міжнародних наукових проектах...

  • Міжнародний науковий проект “Developing teaching materials for Gender Studies Courses” 2018 рік.
  • Робота у складі Державної інспекції навчальних закладів України у 2015 році наказ №01-13/37 від 02 липня 2015 р.
  • Робота у складі журі II-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук:
  • Голова журі II-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук, секція «Хімія» 2018 р., м. Кропивницький.

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

  • Член Вченої ради університету.

Відзнаки:

Грамота університету з нагоди 10-річчя з Дня відродження ПГФ, грамота з нагоди професійного свята - Дня працівника освіти, подяка управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, грамота Кіровоградської обласної ради, почесна грамота Кіровоградської обласної держаної адміністрації тощо.

Дисципліни, які викладає: органічна хімія.