Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Професійна діяльність:

1995-1999 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

1996-2002 рр. - викладач кафедри хімії та ботаніки;

2002-2006 рр. - старший викладач кафедри хімії ;

2001-2006 рр. - заступник декана природничо-географічного факультету з навчально-методичної та виховної роботи; заступник декана природничо-географічного факультету з виховної роботи ;

з 2006 р. – доцент кафедри хімії;

2006-2008 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри хімії;

з 2008-2018 рр. – завідувач кафедри хімії;

з 2018 р. – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Пробопідготовка для атомно-абсорційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб’єктів», 2005 рік.

Напрямки наукової та професійної діяльності:

  1. Аналітична хімія малих концентрацій;
  2. Фізико-хімічні і фізичні методи аналізу;
  3. Проблеми пробопідготовки для методів спектрофотометрії, атомної абсорбції, атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою;
  4. Тест-методи аналізу; експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
  5. Використання новітніх технологій для підвищення ефективності навчання студентів хімічних спеціальностей; проблеми методики викладання хімії у вищій і середній школі.

Основні публікації:

  1. Чмиленко Ф.О., Бакланов О.М., Бохан Ю.В. Спосіб мінералізації харчових продуктів 7 G01N1/28 (патент України на винахід) // UA №72156 А від 30.12.2003. Надрук.17.01.2005. Бюл.№1.
  2. Бохан Ю.В. Лабораторний практикум з дисципліни “Хемометрика та основи метрологічного аналізу”. Елементи статистичної обробки даних хімічного експерименту за допомогою електронних таблиць MSEXCEL. Кіровоград.: Поліграфічно – видавничий центр «КОД».-  2015.-72 с.
  3. Бохан Ю.В., Квас В.М. Реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу в організації самоосвітньої діяльності студентів.// Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія та практика”. - Кіровоград, 2016. – С.26-29.

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

Координатор ECTS університету; член Вченої ради університету. Почесні звання, нагороди: грамоти міністерства освіти України, управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградського державного педагогічного університету, Харківського національного фармацевтичного університету, відмінник освіти України.

Дисципліни, які викладає: аналітична хімія, хімічна екологія, харчова хімія, хемометрика та основи метрологічного аналізу. фізико-хімічні методи аналізу в біохімії, хімія аналітична.