Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1997 р.

Професійна діяльність:

1997-2001 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

з 2002 р. - викладач кафедри хімії;

з 2010 р. – старший викладач кафедри хімії;

з 2015 року – доцент кафедри хімії;

з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: доцент.

Тема дисертаційного дослідження: «Хіміко – аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі», 2009 рік.

Напрями наукової та професійної діяльності:

  1. Дослідження хіміко- аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками.
  2. Спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Основні публікації:

  1. Терещенко О.В., Форостовська Т.О. Наратив як форма представлення хімічних знань. // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Техно Проф Інформ. - Вінниця, 2014. - С.78-82.
  2. Терещенко О.В., Форостовська Т.О., Голодаєва О.А.Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу з хімії.// ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Хімія, екологія та освіта”. - Полтава. - 2015.- С.94-97
  3. Терещенко О.В., Форостовська Т.О. Навчально-методичний посібник з курсу “Хімія”. - Кіровоград: РВЦ, 2016. – 60 с.

Дисципліни, які викладає: фізична і колоїдна хімія, будова речовини, неорганічна хімія, загальна хімія, основи хімічної технології, неорганічний синтез, основи наукових досліджень, основи хімічних виробництв.

Досягнення, наукова та  громадська діяльність:

Член методичної ради університету, керівник наукового студентського гуртка «Аналітичний контроль об'єктів навколишнього середовища».

Почесні звання, нагороди:

Подяка ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка, грамота ректорату з нагоди 20-річчя природничо-географічного факультету.