Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», кваліфікація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності», 2002 рік.

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін

Тема кандидатської дисертації: «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 2010 рік.

Транслітерація імені: Valentyna Pliushch

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-8099-1566

Профілі Google Scholar;  Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • з 2002 року – старший лаборант, завідувач лабораторії кафедри хімії та ботаніки  КДПУ імені Володимира Винниченка;
 • 2002–2018 року вчитель хімії КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
 • 2005–2008 роки – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»;
 • 2008–2011 роки – завідувач лабораторії кафедри хімії;
 • 2011–2016 роки – старший викладач кафедри хімії;
 • 2013–2015 роки – заступник декана природничо-географічного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2016–2018 роки – доцент кафедри хімії;
 • з 2018 року – вчитель хімії КЗ «Навчально-виховне обєднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області»
 • з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 2014 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
 • 2013–2014 роки – голова профбюро природничо-географічного факультету
 • 2014–2015 роки – заступник голови журі конкурсу «Вчитель року 2015. Номінація «Хімія» (регіональний рівень)

Відзнаки: у 2011 році нагороджена грамотою Управління освіти Кіровоградської міської ради, у 2015 році – грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації тощо.

Дисципліни, які викладає: методика навчання хімії, методика та сучасні технології навчання хімії, техніка хімічного експерименту, методика хімічного експерименту, методи синтезу та аналізу біологічно активних речовин, біологічна хімія, сучасні методи досліджень речовин

Публікації: автор понад 90 публікацій, з них 8 посібників, понад 40 статей у наукових фахових виданнях України, 6 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також статті в збірниках наукових праць, тези доповідей науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях

Основні публікації:

Посібники:

 1. Плющ В.М. Завдання та вправи для аудиторної та самостійної роботи з біологічної хімії / Клоц Є.О., Плющ В.М. / Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: «Поліграфія», 2018. – 48 с.
 2. Плющ В.М. Практикум з органічного синтезу / Плющ В.М., Терещенко О.В. / Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: «Поліграфія», 2018. – 50 с.
 3. Квас В.М. Самостійна робота з методики викладання хімії / Квас В.М., Форостовська Т.О. / Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: «Поліграфія», 2012. – 101 c
 4. Квас В.М. Інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Аналітична хімія» модуль «Хімічні методи аналізу» змістовий модуль « Титриметричний аналіз» / Бохан Ю.В., Квас В.М. / Навчальий посібник. – Кіровоград: «Поліграфія», 2011. – 47 с.
 5. Квас В.М. Лабораторний практикум з біологічної хімії / Святенко Л.К., Квас В.М. / Навчально методичний посібник. – Кіровоград: «Поліграфія», 2012. – 110 c.
 6. Квас В.М. Навчально- операційний модуль за курсом «Аналітична хімія» Гравіметричний аналіз / Чмиленко Т.С., Бохан Ю.В., Квас В.М. / Навчальий посібник. – Кіровоград: «Поліграфія», 2011. – 72 c.
 7. Квас В.М. Професійна спрямованість лабораторно-практичних занять. (для студентів та викладачів природничих факультетів вищих педагогічних навчальних закладів). Навчально-методичний посібник Кіровоград: «Поліграфія», 2010. – 89 c.
 8. Квас В.М. Навчально-операційний модуль за курсом «Аналітична хімія» Титриметричний аналіз. Лабораторний практикум / Чмиленко Т.С., Бохан Ю.В., Квас В.М. / Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: «Поліграфія», 2010. – 100 c.