Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1990р.

Професійна діяльність:

1990-1992 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №12;

1992-1993 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №35;

1994-1997 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії та ботаніки КДПУ імені Володимира Винниченка;

з 1997 р. - викладач кафедри хімії;

з 2018 р. - викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Тема дисертаційного дослідження: «Методика викладання хімії в класах гуманітарного профілю»

Напрямки наукової та професійної діяльності:

Дослідження методичних аспектів викладання хімії в класах гуманітарного профілю.

Основні публікації:

  1. Форостовська Т.О. Методи формування екологічної свідомості на уроках хімії. // Обласна міжвузівська науково-практична конференція «Екологічні та еколого-просвітницькі проблеми Центральної України і шляхи їх вирішення».- Кіровоград, 2014. - 123-127.
  2. Форостовська Т.О., Терещенко О.В. Застосування технології критичного мислення під час підготовки майбутніх вчителів хімії.// Всеукраїнська науково практична Інтернет-конференція “Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика”. - Вінниця, 2015 — С.21-22
  3. Форостовська Т.О., Терещенко О.В. Практикум з фізичної та колоїдної хімії. - Кіровоград: РВЦ, 2016. - 54 с.

         Досягнення, наукова та громадська діяльність:

Вчитель - методист, керівник наукового студентського гуртка «Сучасні технології навчання хімії»

        Дисципліни, які викладає:  загальна та неорганічна хімія, високомолекулярні сполуки, сучасні методи дослідження речовин, методика розв'язування розрахункових задач з хімії.

Почесні звання, нагороди:

Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації та обл. ради, почесна грамота Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, почесна грамота за 1 місце у конкурсі на краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в КДПУ ім. В.Винниченка в номінації «Природничо-математичні дисципліни» почесна  грамота ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка, з нагоди 20-річчя природничо-географічного факультету.