kozlova.jpg

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Пропедевтика порушень письма у школярів з вадами мовлення в умовах білінгвізму.»

ratsul.jpg

Декан факультету педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Суспільно корисна, продуктивна праця як фактор морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів.»

Григор'єв

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти та здоров'я людини.

Тема кандидатської дисертації: Формування трудової активності у розумово відсталих дітей”.

pahomova

Доктор педагогічних нак, професор.

Тема кандидатської дисертації: «Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі».

Тема докторської дисертації: «Інтеграція медико-психологічної та педагогічної складових професійної підготовки майбутніх логопедів».

 

kolopaeva

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Коло наукових інтересів: Інклюзивна освіта осіб з особливими освітніми потребами: деінституціалізаційні процесіи в Украіні.

kuryata.jpg

Кандидат медичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація лікування хворих на оперізувальний герпес.»

shipova

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи».

rudenko.jpg

Кандидат педагогічних наук, ст.викладач

Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності студентів до виховання здорового способу життя школярів»

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Тема кандидатської дисертації: «Формування в майбутніх вчителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів основної школи» 

nagorna.jpg

Завідуюча лабораторією кафедри.