Під час практичних занять, що проводилися на інтернет платформі Zoom, студенти заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта групи ДО 19 мзп 60ЗП освітньо-професійна програма Дошкільна освіта та Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», презентували проєкти.

Отримання якісної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їх інтелектуального потенціалу, вирішальним фактором утвердження соціальної справедливості та політичної стабільності.

Директор ЗДО № 31 “Берізка” Ружина Н. В. проводила профорієнтаційну роботу для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Особливу увагу стейкхолдер у ході зустрічі приділила питанням реалізації практичного спрямування підготовки майбутніх фахівців у галузі Дошкільної освіти. Учасники зустрічі також обговорювали визначені Стандартом загальні та фахові компетентності, аналізували можливі підходи до організації та їх реалізації.

Сьогодення вимагає від майбутніх педагогів активності, творчості, гнучкості та креативності. В умовах дистанційного навчання студенти опановують не лише навчальний матеріал, складають конспекти, заповнюють безліч форм та тестів. Самою відповідальною роботою є практика, та ще й коли вона дистанційно.

Курс «Теорія та методики формування елементарних математичних уявлень» складає одну із змістових ліній професійної підготовки вихователя закладу дошкільної освіти в педагогічному університеті.