Проєктна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проєкту. Проєкти допомагають стимулювати нові навички 21 століття, які вагомі та важливі у сучасному суспільстві.

Виконання проєктів спрямоване передовсім на активізацію самоосвіти, яка є найважливішим засобом формування якостей особистості. Виконання проєктів – процес творчий, а самоосвіта в значній мірі наближає студентів до творчості. Отже, проєктна діяльність стимулює процес самоосвіти, натомість самоосвіта стимулює творчість.

Застосування даної технології у навчальному процесі, робить його цікавішим для студентів та формує необхідні компетентності для майбутньої діяльності. Основною метою взаємодії викладача і студентів на етапах створення проєкту є формування у майбутніх вчителів спрямованості на самостійну продуктивну діяльність, самоосвіту та самовдосконалення, а як наслідок – формування професійної компетентності, активної життєвої позиції, здатності до створення та упровадження інновацій у майбутній професійній діяльності. Важливим є те, що проєктна діяльність збагачує не тільки тих хто вчиться, але і тих, хто навчає.

Проєкт 1

Проєкт 2

Проєкт 3

Інформація надана професором Котелянець Н. В.