Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 012 Дошкільна освіта

Дитяча література та виразне читання

Дошкільна лінгводидактика

Дошкільна лінгводидактика та виразне читання

Культура мовлення та виразне читання

Комунікативна компетентність вихователя ЗДО

Математика

Методика навчання російської мови

Методика навчання української мови (у т. ч . каліграфія) та літературного читання

Методика ознайомлення дошкільників з довкіллям

Методика ознайомлення дошкільників з довкіллям та основи екології

Навчання через гру

Основи природознавства з методикою викладання в закладах дошкільної освіти

Сучасна українська мова з практикумом

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Українська мова за професійним спрямуванням

Художня праця та образотворча діяльність з методикою викладання 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 013 Початкова освіта

Дитяча література

Математика

Методика навчання іноземної мови (англійською мовою)

Методика навчання іноземної мови з практикою усного та писемного мовлення

Методика навчання інформатики

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

Методика навчання російської мови

Методика навчання української мови (у т. ч. каліграфія) та літературного читання

Методика навчання української мови та літературного читання

Методика навчання природознавства

Основи культури мовлення

Основи природознавства та екології

Сучасна російська мова з практикумом

Сучасна українська мова з практикумом

Трудове навчання з практикумом

Українська мова за професійним спрямуванням