Другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальність 012 Дошкільна освіта

Дошкільна лінгводидактика

Інноваційні технології навчання мовно-літературної та математичної галузей у ПШ

Методика організації діяльності в мультикультурному середовищі ЗДО (англійською мовою)

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Технології вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Технологія вивчення освітньої галузі "Мови і література"

ТНД лінгводидактичного та логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку

Художня праця та образотворча діяльність з методикою викладання

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальність 013 Початкова освіта

Інноваційні технології навчання мовно-літературної та математичної галузей у ПШ

Комунікативна компетентність менеджера в освіті

Методика навчання освітньої галузі "Мови і література"

Методика навчання освітньої галузі "Технології"

Методика організації діяльності в мультикультурному середовищі ЗДО

Методика організації діяльності в мультикультурному середовищі ЗДО (англійською мовою)

Технології навчання освітніх галузей в початковій школі

Технологія вивчення освітньої галузі "Математика"

Технологія вивчення освітньої галузі "Мови і література"