Доктор педагогічних наук, професор кафедри методик дошкільної та початкової освіти.

Член Асоціації працівників дошкільної освіти.

У 1989 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за спеціальністю «Початкове навчання», здобула кваліфікацію «вчитель початкових класів».

Гарант освітньої програми Дошкільна освіта та Початкова освіта, член асоціації працівників дошкільної освіти, науковий консультант дошкільних закладів (ЗДО № 22 «Оленка», ЗДО № 31 «Берізка»).

Докторська дисертація: «Методична система трудового навчання учнів початкової школи» захищена в 2017 р. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Кандидатська дисертація: «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до реалізації розвивального трудового навчання молодших школярів» захищена в 1998 р. (Брянський державний педагогічний університет), нострифікована в 1999 р. (Київський інститут професійно-технічної освіти).

Коло наукових інтересів: формування технологічної культури учнів початкової школи, методична система трудового навчання учнів початкової школи.

Викладає навчальні дисципліни: «Трудове навчання з практикумом», «Методика навчання освітньої галузі природознавство», «Художня праця та основи дизайну», «Технології вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ», «Технології навчання освітніх галузей в початковій школі».

Профілі: Вікі-ЦДПУ, Google Scholar, Scopus, Scopus, Scopus

ORCID iD: 0000-0002-0575-5205

Має 80 публікацій (із них 42 наукові та 38 навчально-методичного характеру), у тому числі 40 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Найважливіші публікації

Підручники для загальноосвітньої школи з грифом МОН

1. Котелянець Н. В. Трудове навчання: 4 клас. Піручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків : Сиция, 2016. – 144 с. (у співавторстві).
2. Котелянець Н. В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 1 класу. Частина 1 / І .В. Андрусенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2018. – 96 с.
3. Котелянець Н. В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 1 класу. Частина 2 / І. В. Андрусенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2018. – 96 с.
4. Котелянець Н. В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 2 класу. Частина 2 / В. В. Вдовенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2019. – 112 с.
5. Котелянець Н. В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 3 класу. Частина 2 / В. В. Вдовенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2020. – 144 с.
6. Котелянець Н. В. Крила успіху. Навчальний посібник інтегрованого курсу для 2 класу №№1–34/ Н. В. Котелянец, О. В. Агеева. – Харків : Перша експериментальна друкарня, 2018.
7. Котелянець Н. В. Крила успіху. Навчальний посібник інтегрованого курсу для 3 класу №№1–34/ Н. В. Котелянец, О. В. Агеева. – Харків : Перша експериментальна друкарня, 2019.

Монографії

1. Котелянець Н. В. Теорія та методика формування технологічної культури молодших школярів. – Харків : Мачулін, 2017. – 358 с.

Навчально-методичний комплект для початкової школи з грифом МОН

1. Котелянець Н. В. В країні Майстрів. Робочий зошит-альбом: навчальний посібник для 4 класу / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва, Ю. С. Котелянець. – К. : Освіта, 2015. – 56 с.
2. Котелянец Н. В. В стране Мастеров. Рабочая тетрадь-альбом: учебное пособие для 4 класса / Н. В. Котелянец, Е. В. Агеева, Ю. С. Котелянец. – К. : Освита, 2015. – 56 с.
3. Котелянець Н. В. Уроки трудового навчання у 4 класі / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – Харків : Сиция, 2016. – 72 с.
4. Котелянець Н. В. Я досліджую світ: кейсбук до інтегрованого курсу для 1класу. Частина 1 / І. В. Андрусенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2018. – 48 с.
5. Котелянець Н. В. Я досліджую світ: кейсбук до інтегрованого курсу для 1класу. Частина 2 / І. В. Андрусенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2018. – 48 с.
6. Котелянець Н. В. Уроки майстерності. Альбом-посібник для 2 класу. / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2019. – 48 с.
7. Котелянець Н. В. Уроки майстерності. Альбом-посібник для 3 класу. / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2020. – 48 с.
8. Котелянець Н. В. Я досліджую світ. Робочий зошит до підручника «Я досліджую світ» для 2класу / В. В. Вдовенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – Харків : Ранок, 2019. – 64 с.
9. Котелянець Н. В. Початкова освіта. Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти / В. В. Вдовенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Орион, 2019. – С. 119–127.

Навчальні посібники для ВНЗ, рекомендовані вченою радою університету

1. Котелянець Н. В. Художня праця та основи дизайну. Навчальний посібник / Н. В. Котелянець, Ю. С. Котелянець. – Харків, 2019. – 128 с.
2. Котелянець Н. В. Ручна праця та образотворча діяльність із методикою. Навчальний посібник / Н. В. Котелянець, Ю. С. Котелянець. – Харків, 2019. – 151 с.
3. Котелянець Н. В. Методика викладання освітньої галузі «Технології» з практикумом: навчально-методичний посібник / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва, Ю. С. Котелянець. – Харків, 2019. – 198 с.

Наукові публікації в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Copernicus

1. Kotelianets N. Formation of tolerance of future teachers in the process of professional preparation // Revistaespacios.com № 39 / Formacion de tolerancia de futuros docents en el proceso de preparacion professional / Savchenko N., Kotelianets Y. 2018.
2. Kotelianets N. Modeling the methodological system of studying as a way of technological competence formation / Savchenko N., Kotelianets Y., Dubinra M., Nikitina O. // International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET). Vol. 9 (Number 11), Year 2018. ‒ P. 1996–2006.
3. Kotelianets N. Integration of reflection and self-regulation as factors of personality’s self-actualization / Dovha T., Kotelianets N., Plachynda T., Kotelianets Y. Opción, Año 35, Especial №.20 (2019).

Наукова публікація у міжнародних журналах, які входять до інших міжнародних наукометричних баз даних

1. Kotelianets N. Characteristics of pre-school children’s creative activity / Natalka Kotelianets, Yuliia Kotelianets // Technium Social Sciences Journal. Vol. 8, 26–37, June 2020ISSN: 2668-7798www.techniumscience.com.

Наукові публікації у фахових виданнях України

1. Котелянець Н. В. Пошукова діяльність на уроках трудового навчання // Учитель початкової школи. – 2016. – №7. – С. 38 – 41.
2. Котелянець Н. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у змісті трудового навчання // Учитель початкової школи. – 2016. – №11. – С. 20–24.
3. Котелянець Н. В. Розвивальні можливості ручної обробки матеріалів на уроках трудового навчання в початкові школі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 253. – С. 107–115.
4. Котелянець Н. В. Методологічні основи формування технологічних умінь у дітей старшого дошкільного віку // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Вип. 185. – Кропивницький, 2020. – С. 33–39.

Участь у міжнародних конференціях в Україні

1. Котелянець Н. В. Методологічні основи методичної системи трудового навчання учнів початкової школи // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: III Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 23–24 лютого 2017 року).
2. Котелянець Н. В. Компоненти методичної системи трудового навчання молодших школярів // Педагогіка: традиції та інновації: IV Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя, 17–18 лютого 2017 року).
3. Котелянець Н. В. Структура і зміст технологічної культури учнів // Ключові аспекти розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція (Ужгород, 27 лютого 2017 року).
4. Котелянець Н. В. Критерії та показники оцінювання сформованості в учнів технологічної культури // Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку: III Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 30–31 березня 2017 року).
5. Котелянець Н. В. Фізіологічний та психічний розвиток особистості молодшого школяра в процесі трудового навчання // Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування (Одеса, 17–18.03.2017).
6. Котелянець Н. В. Методика формування загально трудових умінь і навичок в учнів початкової школи // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній та професійній освіті: ІV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція (Кропивницький, 17–21.04.2017).

Участь у закордонних конференціях

1. Котелянец Н. В. Формирование понятий у учащихся начальных классов на уроках технологии // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: III Международная научно-практическая конференция (Барановичи, 30 сентября 2016 года).
2. Котелянець Н. В. Структура технологічної культури учнів початкової школи // Topical issues of the development of modern science. The 7th International scientific and practical conference (Sofia, Bulgaria, 2020).
3. Котелянець Н. В. Особливості формування понять в учнів початкової школи на уроках технології // Dynamics of the development of world science. The 7th International scientific and practical conference (Vancouver, Canada. 2020).

Закордонні сертифікати

Сертифікати, дипломи

Грамоти