У 1986 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за спеціальністю «Початкове навчання», отримала кваліфікацію: вчитель початкових класів.

Виконувала обов’язки заступника декана з навчально-виховної роботи (1999–2003 р.р.), завідувача відділом науково-дослідної діяльності студентів університету (2003–2004 р.р.). З 2004 року – голова профбюро факультету, член профбюро університету. Член вченої ради факультету.

Тема кандидатської дисертації: «Шляхи та засоби оволодіння майбутніми вчителями початкових класів педагогічною технікою» (Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка, захист – 1997 р.).

Коло наукових інтересів: упровадження новітніх форм та методів навчання у процес підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Найважливіші публікації: Навчально-методичні посібники: Педагогічна практика. Методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету (у співавторстві); Збірник конспектів уроків учителів початкових класів (укладач); Каліграфія.