Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти.

Член Асоціації працівників дошкільної освіти.

У 1996 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут В.К. Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика», отримала кваліфікацію «вчитель математики та фізики».

У 1996–2000 рр. працювала в Кіровоградському облкомплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) на посаді вчителя математики. У 2006–2008 р.р. – старший викладач кафедри педагогіки КОІППО ім. В. Сухомлинського. З 2008 р. почала трудову діяльність у КДПУ імені Володимира Винниченка на посадах старшого викладача, згодом – доцента кафедри математики фізико-математичного факультету, а з 2012 р. – на посаді доцента кафедри методик дошкільної та початкової освіти факультету педагогіки та психології. Має досвід роботи відповідального секретаря приймальної комісії університету (2006–2009 рр., 2019 і до сьогодні), члена вченої ради факультету.

Кандидатська дисертація: «Проблеми початкової освіти в роботі педагогічних з’їздів України (1861–1920 рр.)» захищена у 2005 р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Коло наукових інтересів: інноваційні технології при викладанні математики, методика викладання інформатики в початковій школі, історія початкової освіти України (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), інклюзивна педагогіка.

Викладає навчальні дисципліни: «Методика навчання освітньої галузі «Математика», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Математичні методи в психології, «Теорія ймовірності», «Методика навчання інформатики».

Профілі: Вікі-ЦДПУ, Google Scholar, Web of Science Core Collection

Найважливіші публікації

Монографії

1. Vdovenko V. V. Use of training technologies in the educational process of higher education in Ukraine. Modern innovative and information technologies in the development of society, 2019 (у співавторстві).

Підручники з Грифом МОН України

1. Вдовенко В. В. Я досліджую світ: підруч. для 2 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах). Частина 2 (Інформатика та технології) / В. В. Вдовенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2019. – 112 с.
2. Вдовенко В. В. Я досліджую світ: підруч. для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах). Частина 2 (Інформатика та технології) / В. В. Вдовенко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Грамота, 2020. – 144 с.
3. Вдовенко В. В. Зошит з інформатики: 2 кл. – К. : Грамота, 2019. – 64 с.
4. Вдовенко В. В. Зошит з інформатики: 3 кл. – К. : Грамота, 2020. – 64 с.
5. Вдовенко В. В. Я досліджую світ: Інформатика та технології: 2 клас: робочий зошит до підручника «Я досліджую світ». Ч. 2. / Ірина Андрусенко, Вікторія Вдовенко, Наталка Котелянець, Олена Агєєва. – Харків : Ранок, 2019. – 64 с.

Навчально-методичні посібники

1. Вдовенко В. В. Математичні методи в психології: Навчально-методичний  посібник. – Кіровоград : Авангард, 2017. – 112 с.
2. Вдовенко В. В. Методика навчання інформатики в початковій школі. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград : Авангард, 2016. – 108 с.
3. Вдовенко В. В. Задачі на побудову в програмному середовищі DG. – Кіровоград : Авангард, 2015. – 61 с.
4. Вдовенко В. В. Я досліджую світ: Інформатика та технології. 2 клас: робочий зошит до підручника «Я досліджую світ» Ірини Андрусенко, Вікторії Вдовенко, Наталки Котелянець, Олени Агєєвої. – Ч. 2. – Харків : Ранок, 2019. – 64 с.

Методичні розробки видавництва Національної академії педагогічних наук України

1. Вдовенко В. В. Реалізація змісту інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3 класі / Ірина Андрусенко, Наталка Котелянець, Вікторія Вдовенко // Організація освітнього процесу. Методичні рекомендації. – Харків : Ранок, 2020. – С. 72–80.
2. Вдовенко В. В. Організація освітнього процесу в початковій школі: Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. / Наталка Котелянець, Вікторія Вдовенко, Олена Агеєва // Організація освітнього процесу. Методичні рекомендації. – Харків : Ранок, 2020. – С. 72–90, 121–140.
3. Вдовенко В. В. Реалізація змісту інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у другому класі. Початкова школа: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти; методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей НУШ в початковій освіті. – К. : Оріон, 2019. – С. 119–127.

Публікації в періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus

1. Vdovenko V. V. Primary School Teacher’s Social Competence in the Postgraduate Education / V. O. Varetska, O. S. Nikulochkina, A. I. Tonne, O. A. Kuzminskyi, V. V. Bida, V. V. Vdovenko // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019. Volume 11, Issue 4 Suppl. 1. – P. 309–327 | doi:10.18662/rrem/192.

Наукові публікації в журналах, що входять до наукометричної бази Copernicus

1. Вдовенко В. В. Обдаровані діти: В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю // Наукові записки. Вип. 172. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : КОД, 2018. – С. 89–92.
2. Вдовенко В. В. Метод проектів при навчанні математики учнів із інтелектуальними відхиленнями в умовах інклюзивного навчання // Наукові записки. Вип. 174. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 86–91.
3. Вдовенко В. В. Оцінювання навчальних досягнень учнів: історичний аспект // Наукові записки. Вип. 161. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 55–60.
4. Вдовенко В. В. Методичні основи навчання елементам комп’ютерної графіки молодших школярів із легким порушенням інтелектуального розвитку // Наукові записки. Вип. 190. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 87–92.

Наукові публікації в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Вдовенко В. В. Трисекція кута і сучасні комп’ютерні технології // Математика в рідній школі. – 2018. – №10.
2. Вдовенко В. В. Формування дивергентного мислення молодших школярів на уроках математики // Наукові записки. Вип. 12. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. І., вип. 12. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 8–13.
3. Вдовенко В. В. Формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики // Наукові записки. Вип. 11. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 4. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 23–27.
4. Вдовенко В. В. Соціальний статус учителів початкових шкіл України в другій половині ХІХ ст. // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20. – Ч. 1.

Статті в інших вітчизняних періодичних виданнях

1. Вдовенко В. В. Методичні основи вивчення комп’ютерної графіки у початковій школі// «Study issues of primary and pre-school education» / [resp. ed. A. I. Iliadi, I. S. Kotelianets]. – 2019. – №3. – С. 47–49.

Експертиза підручника

1. «Алгебра. 8 клас» / [А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір]. – 240 с. (Лист від Інституту модернізації змісту освіти від 04.03.2016 № 2.1/10-409).

Рецензування посібника

1. Інформаційно-методичні матеріали до підготовки і складання державної атестації / [О. В. Гур’янова, Т. В. Куценко, С. І. Рябець]; [заг. ред. М. І. Садовий]. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – 180 с.

Участь у всеукраїнських конференціях

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (12–15 жовтня 2020р., Луцьк).
2. ІІ International Scientific Conference «Modern innovative and information technologies in the development of society» (1–3 April, 2019, Katowice School of Technology, Poland).
3. Міжнародний семінар-тренінг «Інклюзивна освіта. Досвід Італії» (8 серпня 2019 р., Львів).
4. ІІ Всеукраїнська практична конференція «Безпека в сучасних закладах освіти: психологічна підтримка та захист» (15 березня 2019 р., НТУ, Київ).
5. Всеукраїнський вебінар «Не страшна інклюзія: особливості роботи з дітьми з особливими освітнім потребами» (7 травня 2019 р.).
6. Семінар-практикум «Сучасний підручник як ефективний засіб роботи вчителя зі здібними та обдарованими учнями» (16 січня 2019 р., Кропивницький).
7. XХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» (4–5 жовтня 2018 р., ЦДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький).
8. Міжнародний фестиваль освітніх технологій «Перспектива» (в рамках Міжнародного проекту «Освіта ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства»), 6–12 липня 2018 р., Одеса.
9. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Study issues of primary and pre-school education» (25 січня 2018 р., ЦДПУ імені Володимира Винниченка).
10. ІV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (10–21 квітня 2017 р., Кропивницький).
11. V Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (10–21 листопада 2017 р., м. Кропивницький).
12. Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта» (18–28 вересня 2017 р.).
13. Обласна міжвузівська науково-практична конференція «Використання сучасних технологій навчання як засіб підвищення ефективності уроків у початковій школі» (24 травня 2017 р.).

Сертифікати, димломи

Грамоти