Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти.

Член Асоціації працівників дошкільної освіти.

У 2014 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Вчитель початкової школи, організатор початкової школи». Одночасно навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, який також закінчила в 2014 році за спеціальністю «Дошкільна освіта», здобувши кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти. Логопед дошкільних, загальноосвітніх навчальних і реабілітаційних закладів.

Тема кандидатської дисертації: «Формування толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, захист – 2015 р.).

Коло наукових інтересів: інтеграція мовленнєвої та конструктивної діяльності як засіб розвитку творчості дошкільників, художній розвиток особистості дошкільника.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Методика ознайомлення дошкільників із довкіллям та основи екології»; «Художня праця та образотворча діяльність із методикою викладання»; «Методика організації діяльності в мультикультурному середовищі ЗДО (англійською мовою)»; «ТНД лінгводидактичного розвитку дітей дошкільного віку»; «Дошкільна лінгводидактика»

Профілі: Google Scholar, Scopus, Scopus, Scopus

ORCID iD: 0000-0003-3932-1824

Найважливіші публікації

Навчально-методичні посібники для ЗДО з грифом МОН

1. Котелянець Ю. С. Художня праця: альбом для дітей старшого дошкільного віку / Ю. С. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Освіта, 2013. – 96 с.
2. Котелянець Ю. С. Казкові пригоди: альбом для розвитку мистецьких здібностей дітей 4–5 років / Ю. С. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Освіта, 2015. – 64 с.
3. Котелянець Ю. С. Майстерня чарівників. Альбом із художньої праці для дітей старшого дошкільного віку (осінь-зима) / Ю. С. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Оріон, 2019. – 64 с.
4. Котелянець Ю. С. Майстерня чарівників. Альбом із художньої праці для дітей старшого дошкільного віку (весна–літо) / Ю. С. Котелянець, О. В. Агєєва. – К. : Оріон, 2019. – 64 с.

Навчальні посібники для ВНЗ, рекомендовані вченою радою університету

1. Котелянець Ю. С. Художня праця та основи дизайну. Навчальний посібник / Н. В. Котелянець, Ю. С. Котелянець. – Харків, 2019. – 128 с.
2. Котелянець Ю. С. Ручна праця та образотворча діяльність із методикою. Навчальний посібник / Н. В. Котелянець, Ю. С. Котелянець. – Харків, 2019. – 151 с.
3. Котелянець Ю. С. Методика викладання освітньої галузі «Технології» з практикумом. Навчально-методичний посібник / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва, Ю. С. Котелянець. – Харків, 2019. – 198 с.

Наукові публікації у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Copernicus

1. Formation of tolerance of future teachers in the process of professional preparation // Revistaespacios.com № 39 / Formacion de tolerancia de futuros docents en el proceso de preparacion professional / SAVCHENKO Nataliia Serhiivna; KOTELIANETS Natalka Valeriivna; KOTELIANETS Yulia Serhiivna; KINDEI Lesia Hryhorivna. – 2018 (Scopus).
2. Modeling the methodological system of studying as a way of technological competence formation // International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET). Vol. 9 (Number 11), Year 2018. ‒ P. 1996–2006.
3. Dovha T., Kotelianets N., Plachynda T., Kotelianets Y. Integration of reflection and self-regulation as factors of personality’s self-actualization // Opción, Año 35, Especial No.20 (2019): 617–631.

Наукові публікації в міжнародних журналах, які входять до інших міжнародних наукометричних баз даних

1. Kotelianets Y. Characteristics of pre-school children’s creative activity / Natalka Kotelianets, Yuliia Kotelianets // Technium Social Sciences Journal. Vol. 8, 26–37, June 2020.

Наукові публікації у фахових виданнях України

1. Котелянець Ю. С. Інтеграція в системі дошкільної освіти // International Journal of Education and Science. – 2020. – Vol. 3, №1. – P. 8–17.
2. Котелянець Ю. С. Педагогічні умови формування творчості дітей старшого дошкільного віку в процесі роботи з різними матеріалами // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Мукачево, 2020. – Вип. 1. – С. 143–146.
3. Kotelianets Y. Development of preschoolers’ speech activity // Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. «Pedagogical Sciences». – Zhytomyr, 2020. – Vol. 1. – P. 15–23.
4. Котелянець Ю. С. Конструктивна діяльність як засіб розвитку дітей дошкільного віку // Педагогічна освіта: Теорія та практика. Вип. №28. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 144–154.
5. Котелянець Ю. С. Діяльність і відношення до світу: проблема інтеграції // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. №1. – Бердянськ, 2020. – С. 43–52.
6. Котелянець Ю. С. Філософські та психолого-педагогічні основи творчої активності дітей старшого дошкільного віку. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2020. – №1. – С. 231–238.
7. Котелянець Ю. С. Інтеграція в системі дошкільної освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2020. – №1. – С. 146–151.
8. Котелянець Ю. С. Формування творчого конструювання дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – №185. – С. 112–117.

Статті та тези в матеріалах науково-практичних конференцій

1. Kotelianets Y. The influence of work with various materials during the lessons of labor training on the development of personality of pupils of primary school // Study Issues of Primary and Pre-school Education (Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 2018).
2. Котелянець Ю. С. Готовність майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної освіти // Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 13–14 березня 2020 р.).
3. Котелянець Ю. С. Форми організації навчання дітей дошкільного віку конструюванню // Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 13–14 березня 2020 р.).
4. Котелянець Ю. С. Розвиток творчості дітей дошкільного віку // Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego (Warszawa, 21 lutego 2020 r.).
5. Котелянець Ю. С. Особливості конструювання дітей дошкільного віку // Topical issues of the development of modern science. 7th International scientific and practical conference (Sofia, 2020).

Закордонні сертифікати

Сертифікати, дипломи

Сертифікати з англійської мови