Методичне об’єднання сольного співу працює у трьох напрямках: академічний, естрадний та народний спів. Його керівником є Народна артистка України, професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання – Валькевич Раїса Андріївна

Методичне об’єднання методики музичного виховання очолює доктор педагогічних наук, професор Черкасов В.Ф.

Методичне об’єднання забезпечує викладання курсу  “Методика музичного виховання”, вивчення якого передбачено навчальним планом на ІІІ–ІV курсах, а також різні види педагогічної практики, яку студенти опановують з другого курсу.

Вивчаючи курс «Методики музичного виховання», студенти знайомляться з теорією та історією музичної педагогіки, вивчають методику викладання музичного мистецтва в молодших і середніх класах загальноосвітньої школи, особливості організації та проведення гурткової роботи з музично-естетичного й художнього виховання школярів, вивчають досвід організації музичного виховання молоді за кордоном.

Методичне об’єднання хорового диригування очолює старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Костянтин Петрович Дьомін.

Якісна всебічна хормейстерська підготовка майбутніх учителів музики на музичному відділенні мистецького факультету – провідне завдання, що стоїть перед викладацьким колективом кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання. 
Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музики охоплює вивчення таких фахових дисциплін, як хорове диригування, хоровий клас та практикум роботи з хором, хорознавство, аранжування. 
Навчальний репертуар для засвоєння диригентської техніки містить твори української та зарубіжної класики (сучасності та минулого) без супроводу та із супроводом. Його обов’язковою складовою є шкільний репертуар.

Об’єднання очолює кандидат педагогічних наук, старший викладач Стукаленко Зоя Михайлівна. До складу об’єднання входять викладачі О. Горбенко, С. Куркіна.

Проводяться заняття в класах гри на скрипці, віолончелі, гітарі, бандурі, баяні та акордеоні.

Вихованці викладачів методичного об’єднання стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу скрипалів “Класична спадщина та сучасна музика України” серед студентів музично-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів (Кіровоград, 1995): Юлія Ругляк, Жанна Фоміна – ІІ премія (керівник -доцент Д. Притула), Інна Камінська – ІІІ премія (керівник - доцент Ю. Соколовський). Професором В. Дряпікою підготовлено два лауреати Всеукраїнського конкурсу солістів-інструменталістів (фортепіано, духові інструменти) серед студентів середніх та вищих навчальних закладів: Олександр Плохотнюк – І премія, Анатолій Буляк – ІІ премія (Ялта, 2001).

Вплив інструментальної музики на розвиток творчих якостей особистості надзвичайно плідний і різноманітний. Такі види музичної діяльності, як оркестрове та ансамблеве виконавство розвивають творчі задатки студентів-музикантів.

Очолює об’єднання доктор педагогічних наук, професор Тетяна Борисівна Стратан-Артишкова. В об’єднанні працюють кандидат педагогічних наук, доцент О. Горбенко, кандидат педагогічних наук, старший викладач Ю. Локарєва.

Навчально-виховна робота членами методичного об’єднання музично-теоретичних дисциплін проводиться у двох основних напрямках: на практичних заняттях з гармонії, сольфеджіо, поліфонії, аналізу музичних творів вивчаються технології музичного мистецтва, формуються музично-діалектичних засоби мислення; курси музично-історичного циклу (історія музики, музичний фольклор України) спрямовані на набуття студентами навичок розуміння образно-смислового значення музики.

Викладачі впроваджують різні форми подачі лекційного матеріалу, підпорядковуючи структурно-композиторський, інтонаційно-драматургічний музичний аналіз розкриттю художньо-образного змісту, концепції творів у контексті творчості композиторів. Семінарські та практичні заняття стали для студентів творчою лабораторією для відшліфування мовної майстерності.