pyankovskaКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.В. Винниченка, 2000 рік. Навчання в аспірантурі: 2003–2007 р.р.

Тема дисертації та рік захисту:
«Слова категорії стану в структурі речень німецької і української мов», 2009 р.

voronkovaСтарший викладач кафедри германської філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Лейпцігський університет імені Карла Маркса, 1987

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: заступник декана факультету іноземних мов - 1994-1995; заступник декана факультету іноземних мов з виховної роботи - 1999-2000; старший викладач кафедри германської філології - 2003

oksanych m pВикладач кафедри практики германських мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.В. Винниченка, 2000 рік.

Тема дисертації та рік захисту:
Середньоверхньонімецьке складне речення: структура та семантика (на матеріалі епічної поеми „Пісня про Нібелунгів)” із спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (2000-2007) до викладача (2007-2016).

Коло наукових інтересів: історичний синтаксис німецької мови

Дисципліни, які викладає: практична фонетика німецької мови (1-2 курси), практичний курс другої іноземної мови (німецька) (1, 3 курси), практика усного та писемного мовлення німецької мови, практична граматика німецької мови та практична фонетика німецької мови (2 курс заочного відділення)

stepanenkoКандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики германських мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.В. Винниченка, 1993 рік.
Аспірантура: 2003-2006 роки

Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана», Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 2008 рік

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994

Тема дисертації та рік захисту:
Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині XX століття (130001 – історія і теорія педагогіки), 2005 рік

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, старший викладач, обраний доцент;у 2007-2008 роках – заступник декана з навчально-методичної роботи

taranuhaКандидат філологічних наук, старший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка та методика середньої освіти. Німецька мова, зарубіжна література та українська мова і література, 2002 р.
Навчання в аспірантурі

Тема дисертації та рік захисту: «Лексичні та фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах», 2013.

Дисципліни, які викладає:
Практика усного та писемного мовлення, практичний курс німецької мови

tokarevaКандидат педагогічних наук, доцент, завідувач секції німецької філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994

Тема дисертації та рік захисту:
Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), 2002 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, доцент кафедри германської філології, з 2004 року - завідувач секції німецької філології