Старший лаборант

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.В. Винниченка, 2007.
Посади, досвід роботи: старший лаборант секції німецької філології кафедри германської філології (2007–2017), старший лаборант кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.).

pyankovskaКандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.В. Винниченка, 2000. 

Навчання в аспірантурі: 2003–2007 р.р.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Слова категорії стану в структурі речень німецької і української мов», 2009 р. Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 

voronkova

Старший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Лейпцігський університет імені Карла Маркса, 1987.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач кафедри німецької філології (1987– 2003), заступник декана факультету іноземних мов (1994–1995); заступник декана факультету іноземних мов з виховної роботи (1999–2000); старший викладач кафедри германської філології (2003–2017), старший викладач кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.).


oksanych m pВикладач кафедри практики германських мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.В. Винниченка, 2000 рік.

Тема дисертації та рік захисту:
Середньоверхньонімецьке складне речення: структура та семантика (на матеріалі епічної поеми „Пісня про Нібелунгів)” із спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (2000-2007) до викладача (2007-2016).

Коло наукових інтересів: історичний синтаксис німецької мови

Дисципліни, які викладає: практична фонетика німецької мови (1-2 курси), практичний курс другої іноземної мови (німецька) (1, 3 курси), практика усного та писемного мовлення німецької мови, практична граматика німецької мови та практична фонетика німецької мови (2 курс заочного відділення)

stepanenkoКандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики германських мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.В. Винниченка, 1993 рік.
Аспірантура: 2003-2006 роки

Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана», Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 2008 рік

Кандидат педагогічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994.

Тема дисертації та рік захисту: Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині XX століття (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), 2005.

taranuhaКандидат філологічних наук, старший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Педагогіка та методика середньої освіти. Німецька мова, зарубіжна література та українська мова і література, 2002 р.
Навчання в аспірантурі

Тема дисертації та рік захисту: «Лексичні та фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах», 2013.

Дисципліни, які викладає:
Практика усного та писемного мовлення, практичний курс німецької мови

tokareva

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994.

Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), 2002.