Бакалавр "Початкова освіта"

Бакалавр "Дошкільна освіта"

Бакалавр "Початкова освіта" (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

 

Початкова освіта (магістратура)

Магістр "Етнопедагогічна компетентність менеджера в освіті"

Магістр "Імідж сучасного менеджера" 

Магістр "Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку" 

Магістр "Інноваційні технології дошкільної освіти" 

Магістр "Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі" 

Магістр "Методологія науково-педагогічних досліджень" 

Магістр "Педагогічна конфліктологія" 

Магістр "Педагоігчні технології в початковій школі" 

Магістр "Порівняльна педагогіка" 

 

Дошкільна освіта (магістратура)

Магістр "Етнопедагогічна компетнтність менеджера в освіті"

Магістр "Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку"

Магістр "Інноваційні технології дошкільної освіти"

Магістр "Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі"

Магістр "Менеджмент початкової освіти"

Магістр "Методологія науково-педагоігчних досліджень" 

Магістр "Педагогіка дошкільна"

Магістр "Порівняльна педагогіка"