Студенти другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету педагогіки та психології ЦДПУ завершили вивчення предметів навчального плану й готуються до завершального етапу – Державної Атестації та отримання дипломів, що засвідчить їх кваліфікацію.

Протягом тижня викладачі факультету провели оглядові лекції з дисциплін, що виносяться до екзамену.

Для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта Форма навчання: денна, заочна: з «Інноваційних технологій навчання і виховання в початковій школі» - канд. пед. н., професор Довга Т. Я.; з «Менеджменту початкової освіти» - канд. пед. н., доцент Баранюк І. Г.; з «Технологій навчання освітньої галузі «Мови і література»» - канд. філол. н., доцент Кіндей Л. Г.; з «Технологій навчання освітньої галузі «Математика»» - канд. пед. н., доцент Нікітіна О. О.

Для студентів спеціальності 013 Початкова освіта Форма навчання: денна, заочна: з «Інноваційних технологій дошкільної освіти» – канд. пед. н., ст.викладач Цуканова Н. М.; з «Актуальних питань методик дошкільної освіти» – канд. пед. н., доцент Горська О. О., канд. пед. н., доцент Нікітіна О. О.; з «Технологій природничої освіти дітей дошкільного віку» – канд. пед. н., доцент Мартін А. М.; з «Індивідуалізації виховання і навчання дітей дошкільного віку» – канд.пед.н., доцент Прибора Т. О.

Розглянули технічні питання організації дистанційного складання державного екзамену секретарі комісій: викладач Андросова Н. М., ст. викладач Шарапова Т. А.

Бажаємо успішного складання державного кваліфікаційного екзамену та захисту магістерських робіт!