18 січня 2021 року в онлайн-форматі через Google Meet був проведений Всеукраїнський круглий стіл «Інноваційна стратегія Базового компоненту дошкільної освіти (2021) – нова якість вищої освіти», в якому взяли участь науковці, викладачі університетів та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники методичних служб, керівники закладів дошкільної освіти, педагоги, батьки, працівники психологічної служби системи освіти, фахівці інших спеціальностей, хто опікується дитинством, більше ніж із 40 міст України.

Ключовою була доповідь член-кореспондента НАПН України, професора, доктора психологічних наук, завідувача лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Тамари Олександрівни Пироженко, яка ознайомила з нововведеннями в Базовому компоненті дошкільної освіти, звернула увагу на компетентності. Зауважила, що наступність між дошкільною і початковою ланкою реалізується через цільову єдність у розвитку дитини.

Доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України Наталя Василівна Гавриш розкрила проблему «Дошкільна освіта на шляху реформування». У свій доповіді вона зауважила, що процес навчання у вищий школі потрібно «осердечити», в цьому можуть допомогти написання студентами есе та короткі, відзняті студентами відео. Студент повинен бути дуже добре ознайомлений з позицією фасилітатора.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету Олена Геннадіївна Брежнєва чітко, логічно, доступно розкрила проблему «Стратегія і практика реалізації освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», а кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету Бориса Грінченка Олена Анатоліївна Половіна«Мистецтво:вертори впливу на розвиток дитини».

Інформація надана доцентом Приборою Т. О.