кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. Пушкіна, фізико-математичний факультет (1990 р.). Кваліфікація: Вчитель фізики та математики.

Напрями наукової та професійної діяльності: дослідження особливостей формування соціально-професійних якостей майбутніх фахівців.

Тема кандидатської дисертації: «Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету». (2003 р.).

Транслітерація імені: Krasnoshchok Inna

ORCID iD: 0000-0001-9905-6589

Профілі: Scopus, Web of Science Researcher, Google Scholar

 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради:

 1. Офіційний опонент дисертації Москалюк Оксани Іванівни «Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. Кіровоград. 2007р.
 2. Офіційний опонент дисертації Шевчук Ірини Володимирівни «Студентська академічна група як об’єкт виховання на початковому етапі навчання у вищих економічних навчальних закладах», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання. Київ. 2010р.
 3. Офіційний опонент дисертації Логвиновської Тетяни Анатоліївни «Виховання соціальної спрямованості молоді у студентському середовищі», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання. Умань, 2012р.

 

Відзнаки:

2006 р. - Почесна Грамота Кіровоградської обласної ради.

2008 р. - Грамота Академії педагогічних наук України.

2008 р. - Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України

2009 р. - Почесний знак «Відмінник освіти України»,

2013 р – Почесна Грамота Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

2015 р. – Почесна грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету.

2018 р – Почесна Грамота Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

2018 р. – Грамота Національного ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК».

2020 р. – Подяка Кіровоградської обласної ради.

2021 р. – Лауреат обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського.

 

Дисципліни, які викладає: Педагогіка; Професійна педагогіка; Виховна система закладу позашкільної освіти; Теорія та практика самореалізації особистості 

Публікації: автор понад 50 публікацій, з них 2 монографії (у співавторстві), 7 – посібників, понад 20 статей у наукових фахових виданнях України, 5 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також статті в збірниках наукових праць, тези доповідей науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях.

 

Основні публікації

 

Монографії:

 1. Соціально-професійне становлення особистості / В. В. Радул, О.В. Михайлов, І.П. Краснощок, В.А. Кушнір - Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр ТОВ "Імекс ЛТД", 2002. - 263 с.
 2. Дослідження особливостей самореалізації особистості: [Монографія] / В. В. Радул, І. П. Краснощок, І. В. Лебедик. – К.: «Імекс-ЛТД», 2009. – 352 с.

 

Посібники:

 1. Краснощок І. П. Дослідження соціальної самореалізації майбутнього вчителя : навч. посіб. / Інна Петрівна Краснощок. – Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр ТОВ Імекс ЛТД, 2002. - 44с.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science:

 1. Lesia Savchenko, Olena Goncharova, Inna Zaytseva, Lіudmyla Polishchuk, Inna Krasnoshchok, Nadiia, Gramatyk. Management of the development of the role position of future educators in higher education institutions. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). May 2020. Vol. 11. Is. 5. pp. 399–408. - Scopus
 2. Inna Deineha, Oleksandr Danevich, Hennadii Khrystokin, Tetiana Kolhan, Inna Krasnoshchok, Irina Bushman, (2020). MECHANISMS AND MODELS OF RISK MANAGE-MENT PROCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. International Journal of Management (IJM). Vol. 11, Is. 5, June 2020, pp. 65-77  - Scopus
 3. Natalia Pasichnyk, Renat Rizhniak, Inna Krasnoshchok, Yuliia Botuzova, Kateryna Akbash Construction of Theoretical Model for Sustainable Development in Future Mathematical Teachers of Higher Education Universal Journal of Educational Research. 8(5): 2079-2089, 2020 - Scopus
 4. Azatian, V., Zavitrenko, D., Zavitrenko, A., Baraniuk, I., & Krasnoshchok, I. (2020). Determination of Professional Awareness of a Future Specialist at the Professional Training Stage. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 38-47. - Web of Science

 

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Краснощок І. П. (2007) Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього вчителя як складова педагогічної освіти. Рідна школа. - № 4(927). 2007. 9–11.
 2. Краснощок І. П. (2012) Розвиток лідерських якостей студентів. Наукові записки. Кіровоград. Вип. 112. - С. 211-219.
 3. Краснощок І. П.(2018) Індивідуальна освітня траєкторія студента: теоретичні аспекти організації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. ; ред. кол.:А. В. Сущенко та ін. Запоріжжя : КПУ, Вип. 60, т. 1. – С. 101-107.
 4. Краснощок І. П. (2019) Теоретичні аспекти визначення сутності потенціалу самореалізації майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 2. С. 190–199.
 5. Краснощок І. П., Кравцова Т.О. (2019) Педагогічний супровід самореалізації майбутніх фахівців. Рідна школа. № 2 .С. 34 — 38
 6. Краснощок І. П. (2019). ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (180), 90-97.
 7. Краснощок І.П. (2019). ВИХОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (182), 90-98.
 8. Краснощок І. П. (2021). ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (194), 144-150.