доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Тема докторської дисертації: «Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія і практика)» (1998 р.).

Коло наукових інтересів: дослідження соціально-професійних якостей особистості.

кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Управління якістю торговельного обслуговування підприємств споживчої кооперації» (2010 р.)

Коло наукових інтересів: управління кадровим потенціалом в сучасних умовах модернізації економіки, використання інноваційних технологій у сфері управління.

Має 72 наукові статті, із них 6 монографій. Найважливіші наукові праці:

  1. І.А. Маркіна, Л.А. Рибалко-Рак, В.А. Панченко, В.А. Споживча кооперація: процесний підхід до управління в торгівлі: монографія / І.А. Маркіна. ­ Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2012. 145 с. (друк.арк.)
  2. Шимановська-Діаніч Л.М., Панченко В.А. Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці: монографія / за заг.рез. Л.М. Шимановської-Діаніч. ­ Полтава: ПУЕТ, 2015. 358 с.
  3. Markina I., Panchenko V. Management of the 21st century: globalization challenges, monograph / in edition I.A. Markina, Prague 1 Czech Republic, 2018. ­ 508 p. p.456 ­ 463.
  4. Кавун С.В, Панченко В.А, Класифікація індикаторів управління кадровою безпекою підприємства. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели: колективна монографія / за ред. В.С. Пономаренко. Т.С. Клебаковой Х.: ВШЄМ ­ ХНЄУ им. Кузнеца, 2018. 668 с. С. 482 ­ 502.
  5. Панченко В.А. Механізм протидії інсайдерської діяльності : монографія / В.А. Панченко. ­ Харків : Мачулін, 2018. ­ 388 с.
  6. В.А. Панченко Методологічні засади протидії інсайдерам у системі кадрової безпеки підприємства: монографія / В.А. Панченко. ­ Харків : Мачулін, 2018. ­ 386 с.

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій» (2006 р.).

Коло наукових інтересів: становлення особистості в умовах інформатизації суспільства.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має 40 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Соціолого-педагогічний словник» (у співавторстві); «Пізнавальна самостійність студентів економічного коледжу» (монографія); «Соціалізації особистості: навчальний посібник» (у співавторстві), «Інформаційні технології в освіті» (навчальні посібники).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки» (2008 р.).

Коло наукових інтересів: формування професійної культури майбутніх учителів.

Має понад 30 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Основи інформаційної культури майбутніх учителів історії», «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Управління методичною роботою навчального закладу» (навчальні посібники).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавального інтересу в молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» (1998 р.).

Коло наукових інтересів: соціальне самовизначення особистості майбутнього педагога; педагогіка вищої школи; дослідження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має 50 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Соціолого-педагогічний словник» (у співавторстві); «Педагогічні умови формування майстерності майбутнього вчителя», «Методика виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах», «Науково-дослідна робота студентів (виконання курсової роботи з педагогіки)» (у співавторстві) (навчально-методичні посібники).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету» (2003 р.).

Коло наукових інтересів: дослідження особливостей формування соціально-професійних якостей майбутніх фахівців.

Здійснює підготовку наукових кадрів.

Має 48 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Соціально-професійне становлення особистості» (у співавторстві), «Дослідження особливостей самореалізації особистості» (у співавторстві) (монографії); «Дослідження соціальної самореалізації майбутнього вчителя» (навчальний посібник); «Педагогічна практика (завдання з педагогіки)» (у співавторстві), «Асистентська управлінська практика магістрів спеціальності 8.1801020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент)» (у співавторстві) (навчально-методичні посібники).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Проблема вивчення дитини у реформаторській педагогіці кінця ХІХ - початку ХХ століття» (2008 р.).

Коло наукових інтересів: дослідження проблеми вивчення та формування особистості в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки.

Має 38 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ ст.)» (у співавторстві) (монографія); «Теорія і практика вивчення дитини у реформаторській педагогіці», «Порівняльна педагогіка» (навчальні посібники); «Педагогічна практика (завдання з педагогіки)» (у співавторстві), «Асистентська управлінська практика магістрів спеціальності 8.1801020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент)» (у співавторстві) (навчально-методичні посібники); «Теорія та історія соціального виховання» (хрестоматія у співавторстві).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Формування картини світу дітей східних слов’ян (VІ-ХІІІ ст.)» (2002 р.).

Коло наукових інтересів: дослідження історико-педагогічних процесів України.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має 45 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Дослідження особливостей виховання дітей східних слов’ян етнографами ХІХ – ХХ століття» (стаття), «Народно-педагогічні уявлення східних слов’ян в галузі екологічного виховання», «Теорія і практика гармонійного розвитку розумових, духовних, трудових та фізичних сил дитини у педагогіці філантропізму» (у співавторстві) (навчальні посібники).

доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика позашкільної освіти молоді у Польщі (остання чверть ХІХ століття-середина ХХ століття)» (2013 р.).

Коло наукових інтересів: теорія і практика позашкільної освіти молоді у Польщі.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 5 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має понад 80 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Розкриваючи естетичні цінності українського народного мистецтва» (у співавторстві) (книга для вчителя); «Становлення і розвиток позашкільної освіти і виховання у Польщі (ХVІІІ-ХХ ст.). Частина І. Громадсько-педагогічні рухи», «Громадсько-державна система позашкільної освіти у Польщі у першій половині ХХ століття» (монографії).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Система трудового виховання в педагогічній спадщині І. Г. Ткаченка» (2002 р.).

Коло наукових інтересів: дослідження розвитку освіти й педагогічної думки в центральному регіоні України у ХХ столітті.

Має понад 50 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ ст.)» (у співавторстві) (монографія); «Трудове виховання учнів сільської школи в центральному регіоні України (на матеріалах педагогічної спадщини І. Г. Ткаченка (1919-1994))», «Психологія управління» (навчальні посібники); «Педагогічна практика (завдання з педагогіки)» (у співавторстві) (навчально-методичний посібник).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності» (2004 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми виховання і соціалізації особистості в освітньому процесі, валеологічне виховання школярів.

Має 40 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Педагогічна практика (завдання з педагогіки)» (у співавторстві) (навчально-методичний посібник); «Педагогіка фізичного виховання» (навчальний посібник).

старший лаборант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту