58379728 405193210062731 173531096963612672 n

Актуальність підготовки професійних менеджерів в освітній сфері зумовлена соціально-економічними змінами, що відбуваються в українському суспільстві в цілому та в освіті зокрема. Реформування національної системи освіти, актуалізує проблему автономності закладів освіти, формування їх конкурентоздатності, позитивного іміджу, привабливості для замовників та споживачів освітніх послуг. Суттєва модернізація системи освіти передбачає передусім оновлення управлінської діяльності керівників освітніх закладів, нові життєві умови виявляють потребу та необхідність будувати індивідуалізовану конкурентоспроможну освітню політику.

Відповідаючи на вимоги часу, кафедра педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) з присвоєнням кваліфікації «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

DSC 8810

Метою магістерської програми є підготовка фахівців з управління, менеджерів у сфері освіти нового покоління, з сучасним управлінським світоглядом, які зможуть професійно забезпечувати стабільне функціонування та розвиток закладів освіти, здатних забезпечити високу якість надання освітніх послуг, раціонально управляти ресурсами установи.

Придатність до

працевлаштування

Сферою працевлаштування випускника магістратури є освітні заклади різних рівнів акредитації та форм власності у сфері освіти та виробничого навчання: дошкільні навчально-виховні заклади, загальноосвітні та позашкільні установи, навчальні центри та інститути, вищі навчальні заклади (університети, академії інститути, коледжі, училища); науково-дослідні інститути, центри, лабораторії; органи управління.

Подальше навчання

Магістр може продовжувати освіту на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

  16681555 1846787822260829 3155912900135380351 n

Фахові  випробування

На основі ступеня вищої освіти “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”

1. Додаткове вступне випробування* з управління освітніми системами (програма)

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) — ЗНО (програма)

Реєстрація заяв на ЗНО з іноземної мови з 13 травня по 03 червня  2019 року

3. Фахове вступне випробування з педагогічних систем і технологій (програма)

На основі ступеня вищої освіти “спеціаліст”, “магістр”

1. Додаткове вступне випробування* з управління освітніми системами (програма)

2. Іспит з іноземної мови (англійська або німецька) в ЦДПУ (програма)

3. Фахове вступне випробування з педагогічних систем і технологій (програма)

* додаткове вступне випробування для осіб, які вступають за неспорідненою спеціальністю

 

57431197 284191122503765 2484698336615989248 n

Освітньо-професійна програма Управління навчальним закладом підготовки фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент  галузі знань   07 Управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма Управління навчальним закладом(2019 рік) підготовки фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент  галузі знань   07 Управління та адміністрування

За довідками звертатись: м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 1, навчальний корпус № 1 (старий двоповерховий), кафедра педагогіки та менеджменту освіти, ауд. 39.

Приймальна комісія: +380 (50) 96 046 56; +380 (96) 62 379 13.