035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови)

Бакалавр:

1.Загальне мовознавство
2.Лінгвокраїнознавство
3.Практика усного та писемного мовлення
4. Практичний курс англійської мови
5. Переклад науково-технічних текстів
6.Практична граматика
7.Практичний курс німецької мови
8.Контрастивна стилістика
9.Теорія перекладу
10.Контрастивна лексикологія
11.Практичний курс перекладу з німецької мови
12.Третя іноземна мова (іспанська мова)
13. Практичний курс перекладу з англійської мови
14.Аспектний переклад
15.Контрастивна граматика
16.Практична фонетика
17. Контрастивна стилістика
18. Вступ до мовознавства
19. Спецкурс з національних варіантів мови
20..Вступ до перекладознавства
21.Переклад з німецької мови
22.Латинська мова
23.Дисципліна за вибором (переклад галузевих текстів)
24.Основи теорії мовної комунікації
25.Соціолінгвістичні аспекти порівняльної лексикології

Спеціаліст:

1.Загальнотеоретичний курс германської філології
2.Загальне мовознавство
3. Порівняльна типологія
4.Практичний курс перекладу з німецької мови
5.Автоматизований переклад і перекладацький менеджмент
6.Практичний курс англійської мови
7. Практичний курс перекладу з англійської мови
8.Практика перекладу з англійської мови
9.Практика перекладу з німецької мови
10.Практичний курс німецької мови
11.Третя іноземна мова (іспанська мова)

Магістр:

1.Текстова компетенція
2.Загальне мовознавство
3. Зіставна типологія
4. Фаховий переклад із німецької мови
5. Переклад галузевих текстів
6. Усний переклад
7. Лінгвокультурологія
8. Методика викладання перекладу у вищій школі
9. Теорія мовної комунікації
10. Автоматизований переклад і перекладацький менеджмент

 

035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови)

Бакалавр:

1.Загальне мовознавство
2.Практика усного та писемного мовлення
3. Практичний курс англійської мови
4. Переклад науково-технічних текстів
5.Практична граматика
6.Практичний курс німецької мови
7.Контрастивна стилістика
8.Теорія перекладу
9.Контрастивна лексикологія
10.Практичний курс перекладу з німецької мови
11.Третя іноземна мова (іспанська мова)
12. Практичний курс перекладу з англійської мови
13.Контрастивна граматика
14.Практична фонетика
15. Контрастивна стилістика
16. Вступ до мовознавства
17..Вступ до перекладознавства
18.Переклад з німецької мови
19.Латинська мова
20.Вступ до прикладної лінгвістики
21.Основи теорії мовної комунікації

Спеціаліст:

1.Загальнотеоретичний курс германської філології
2.Загальне мовознавство
3. Порівняльна типологія
4.Практичний курс перекладу з німецької мови
5.Автоматизований переклад і перекладацький менеджмент
6.Практичний курс англійської мови
7. Практичний курс перекладу з англійської мови
8.Практика перекладу з англійської мови
9.Практика перекладу з німецької мови
10.Практичний курс німецької мови