semeniukДоктор філологічних наук, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики
Ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1985.
Докторантура: 1996-2001 р.

Тема дисертації та рік захисту:
„Особливості синонімії в художньому мовленні (на прикладі творів М.Булгакова, М.Зощенка, І.Ільфа та Є.Петрова)” (кандидатська, 1993).
Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті (докторська, 2002).

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: за роки роботи в університеті пройшов шлях від асистента (1989) до професора (2004). Займав посади начальника науково-дослідного сектору, декана факультету довузівської та післядипломної освіти, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (з 2005 р.); ректор КДПУ (з 2011), завідувач кафедри (з 2004).

Учений ступінь, звання:

Кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, декан факультету іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка міста Кропивницький.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску :

Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979 .

Спеціальність: філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури.
Тема дисертації та рік захисту:

«Проблема семантичної еквівалентності мовних одиниць в оригіналі та перекладі художнього тексту (на матеріалі перекладів творів М.О.Шолохова німецькою мовою)». Захист відбувся 1-го вересня 1988 року в Одеському національному університеті ім. І.Мечникова .

Посади, досвід роботи : за роки роботи в університеті пройшов шлях відасистента (1979) до професора (201 3). Займав наступні посади: асистент, викладач, стажист-дослідник, старший викладач, обраний доцент, доцент, обраний професор з квітня 2011 року, професор з травня 2013 року. З 1998 року по т.ч. – декан факультету іноземних мов КДПУ.

Військова служба: у військах спецпризначення з 05.05.1981 по 22.11.1982 рр. Офіцер запасу.

Коло наукових інтересів : німецько-українські мовні паралелі та міжлітературні зв’язки; семантика тексту першотвору і перекладу; теорія та практика перекладу.

yarova l oКандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994.
Аспірантура 1995-1998 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Самовиховання дітей та підлітків в системі скаутингу, 2000.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1999) до доцента (2004р.). Займала посаду завідувача кафедри перекладу (2001-2010р.), завідувача секції перекладу та загального мовознавства (2010-2016р.).

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія і контрактивна лексикологія

bilous o iСтарший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979.
Спеціальність: філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури.

Тема дисертаційного дослідження:
Особливості німецькомовної рецепції української літератури в координатах діаспори.

Посади, досвід роботи: Займала наступні посади: асистент, викладач, старший викладач КДПУ.

Військова служба: З 1980 по 1994 рік служба в Радянській Армії (військовий перекладач, капітан запасу).

bondarenko k lКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2001
Аспірантура 2003 – 2006 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу, 2007 рік.

Посади, досвід роботи: асистент викладача (2001-2006), старший викладач (2006-2008), обраний доцент (2008-2011), доцент (з 2012 року).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, лінгвокультурологія, лексикографія, зіставне мовознавство.

Дисципліни, які викладає: іспанська мова, порівняльна типологія, письмовий переклад, термінологічні аспекти лексикографії, соціолінгвістичні аспекти порівняльної лексикології.

bondarenko o sКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2000.
Аспірантура 2000 - 2003 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Концепти „чоловік” та „жінка” в українській та англійській мовних картинах світу, 2005 рік.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач кафедри перекладу та загального мовознавства, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: контрактивна лексикологія, теорія та практика перекладу.

Дисципліни, які викладає: письмовий переклад, інтегровані системи перекладу.

verezubenko m mКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004.
Аспірантура 2007-2010.

Тема дисертації та рік захисту:
Предикати ітеративної семантики у німецькій та українській мовах, 2013.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшов шлях від викладача (2004) до старшого викладача кафедри практики германських мов (2013). З 2015 р. працює старшим викладачем кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

vereschak yu mВикладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001.
Аспірантура 2005-2008 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Варіативність фонемної структури слова на матеріалі британського та австралійського вокалізму у нормативному аспекті (на основі лексикографічних джерел)

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (2001) до викладача (2009).

Коло наукових інтересів: вимовні норми

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

golovenko k vКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002.

Тема дисертації та рік захисту: Внутрішня форма метафори в англійській та українській мовах (cпеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 2013.

Посади, досвід роботи: асистент, аспірант, викладач, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: картини світу в аспектах лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики

leleka t oКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002.
Аспірантура 2007 - 2010 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Особливості англоаменриканських запозичень в українській та російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ), 2010.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від аспіранта (2007) до старшого викладача (2010)

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, мовні контакти

mishenko a lДоктор філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. К. Винниченка, 1996.
Докторантура 2011 - 2014 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Адаптація англіцизмів до сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій) (кандидатська, 2009).
Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації) (докторська, 2015).

Посади, досвід роботи: працювала лаборантом кафедри загальної історії Кіровоградського педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, лаборантом Кіровоградської СШ №16, управляючою МП «ВоАл», учителем німецької та англійської мов навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа №5 – українська гімназія, викладачем кафедри міжнародної економіки Кіровоградського державного технічного університету. За роки роботи в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка пройшла шлях від викладача (2003) до доцента (2015) кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики.

rizhnyak o lКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1983.
Стажування - Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького

Тема дисертації та рік захисту:
Терминология пищевых солей, рассолов и побочных продуктов солеварения в русском языке Х1Х века в генетическом и структурно-функциональном аспектах, 1990.

Посади, досвід роботи: викладач кафедри російської мови (Ізмаїльський педінститут, 1983-1987), стажист-дослідник Київського педінституту (1987-1990). За роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка пройшла шлях від старшого викладача кафедри російської мови (1990-1996) до доцента кафедри російської мови та доцента кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики.

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004.

Тема дисертації та рік захисту:
Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних текстів в українському перекладі, 2011.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач, доцент, заступник декана факультету іноземних мов.

Коло наукових інтересів: особливості перекладу художніх текстів

tarnavska m mКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2000.
Аспірантура 2001 - 2004 р.

Тема дисертації та рік захисту:
У 2004 році захист дисертації із спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, тема дисертації: «Поетика імпліцитних смислів художнього твору»

Посади, досвід роботи:
асистент, старший викладач, доцент (на даний час) кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: теорія літератури, інтерпретація тексту, переклад, методика навчання перекладу.

chernyshenko i aКандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1990.
Аспірантура 1994-1997 р.
Докторантура 2006-2009 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Педагогічна діяльність та спадщина М.Р. Завадського (кандидатська, 1998).

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1994) до доцента (2004). Займала посади доцента кафедри теорії та практики перекладу германських мов, заступника декана факультету іноземних мов (2001 – 2006), доцента кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з 2006 р.)

chorna o oКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2010

Тема дисертації та рік захисту:
Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу), 2013.

Посади, досвід роботи:
асистент, викладач, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів:
лінгвопрагматика, комунікативна лінгвістика, політична лінгвістика, іміджологія