bondarenkoKКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2001. Аспірантура 2003 – 2006 р.

Тема дисертації та рік захистуЛінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу, 2007 рік.

Посади, досвід роботи: асистент викладача (2001-2006), старший викладач (2006-2008), обраний доцент (2008-2011), доцент (з 2012 року).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, лінгвокультурологія, лексикографія, переклад, зіставне мовознавство.

Дисципліни, які викладає: іспанська мова, порівняльна типологія, письмовий переклад та основи локалізації, термінологічні аспекти лексикографії, порівняльна лексикологія.

Нагороди та досягнення: нагороджена грамотами університету, обласної адміністрації (2014, 2015).

 

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Посібники: 

 1. Бондаренко К.Л., Бондаренко О.С. Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти). Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов (лист МОН від 1.06.2010 за № 1/11-5402)

Статті: 

 1. Вивчення українського та британського сленгу: проблеми термінології // Наукові записки. - Випуск 67. - Сер«: Філологічні науки (мовознавство). -Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2006. - С. 362 - 369.
  2. Етноніми в українському та британському сленгу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. Випуск IV, - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. - С. 321 - 325.
  3. Мікрополя антропологічної характеристики (на матеріалі українського та британського сленгу) в Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ,2006.-С130-135.
 2. Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу // Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологічні науки". - Суми: СумДу, 2007. – С 68 - 72.
 3. Особливості мікрополя "Назви особи за інтелектуальним, інтелектуально-емоціним станом, властивістю та їх виявом" в українському і британському сленгах // Східнослов'янська філологія: Збірник наукових праць. Випуск 9. Мовознавство. - Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2006. - С 87 - 95.
 4. Українська та англійська сленгові мовні картини світу // Нова філологія. Зб. наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - С 97 - 104.
 5. Cимпозія в українській та англійській сленгових мовних картинах світу. Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 29
 6. Сленг як об’єкт лінгвокультурологічних досліджень. Наукові записки. – Випуск 75 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2008.
 7. Співвідношення сленгової лексики української та англійської мов: лексикографічний та перекладацький аспекти. Наукові записки. – Випуск 81 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2009. – с. 141-146.
 8. Мовні засоби створення ефекту комічного в текстах анімаційних творів Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 45. – Житомир: Вид.-во ЖДУ ім..І. Франка, 2009. С. 57-60.
 9. Універсальне та національно специфічне в текстах гумористичних ситкомів. Наукові записки. – Випуск 89 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С. 99-104.
 10. До проблеми політкоректності у мовній нормі та субстандарті (на матеріалі сучасних англійської й української мов). Наукові записки. – Випуск 90 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. –С. 158-162.
 11. Лінгвокультурна специфіка концепту ″Дурень″ в українській та англійській сміхових мовних картинах світу (на матеріалі лексичного субстандарту). Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Cерія: філологічні науки (мовознавство). – кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. с. 101-106.
 12. Явище енантіосемії в українському й англійському субстандарті. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 119. - С. 35 – 38
 13. Макрокомпозиція нового словника субстандартної лексики української та англійської мов. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 99-104.
 14. Бондаренко К. Л. Сленгові номінації осіб, що зловживають алкоголем / Катерина Леонідівна Бондаренко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (Мовознавство) / ред. кол.: О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – Вип. 146. – С. 331-334.
 15. Лексико-семантичні особливості запозичень з англійської мови в українському та іспанському сленгу Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. Вип. 153. С. 564-568.
 16. Номінації міських об’єктів в українському та англійському сленгу:до питання про еквівалентність та переклад. Наукові записки. Філологічні науки. Випуск 164. 2018. С. 499-503
 17. Метафора “Їжа-Людина” в українському та англійському сленгу Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики № 1(15). – 2018. Чернівці: Видавничий дім “Родовід с. 44-47
 18. Лексичні особливості перекладу анімаційної стрічки “RATATOUILLE” іспанською та українською мовами Наукові записки. Серія Філологічні науки Випуск 175, 690-694 (у співавторстві з Балуба О., Маляр Д.)
 19. Медійний образ сучасної України в іспанських ЗМІ (за даними корпусного аналізу) Наукові записки. Серія Філологічні науки Випуск 175, 518-524 (у співавторстві з Балуба О., Грабовська А)

Публікації в закордонних виданнях:

 1. Bilingual Thesaurus Slang Dictionary: Language Aggression Case”. Book of Abstracts Sixth International Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics. Режим доступу: http://intercultural-studies.com/epicsvi/book-of-abstracts 20142.
 2. English-Ukrainian Slang Dictionary. Book of abstracts: XII International Symposium Of Psycholinguistics. Режим доступу: http://www.psyling2015.com/congreso/ponencia.en.html?mes=2&ordpon=91
 3. 1ST ENGLISH-UKRAINIAN SLANG DICTIONARY: SEMANTIC-IDEOGRAPHIC APPROACH. Book of Abstracts: 1st International Conference Comparative Studies of Language and Culture – Tradition and Innovation. Режим доступу: https://sites.google.com/site/ijconferencepoznan/
 4. English and Ukrainian Slang: the Pathway to Comparison and Lexicographic Rendering. Book of Abstracts: Language in Contrast: Diachronic, variationist, and cross- linguistic studies/ - Режим доступу: http://www.dsglynn.univ-paris8.fr/LiC_2015_BoA.pdf
 5. Урбанонимы в украинском и английском сленге:  к вопросу об эквивалентности и переводе Vertimo studijos, Vilniaus Universiteto Leidykla 2018 Випуск.11 (2018), pp. 6–14 ISSN 2424-3590 eISSN 2029-7033 2018,
 6. Slang in animated cartoons: Translation peculiarities Linguistics Beyond And Within Випуск 5 (2019), 17-28 ISSN 2450-5188

Монографія (розділ):

 1. Первый англо-украинский словарь сленга: семантико-идеографический поход /in Badania nad językiem i kulturą, t. 1: Tradycja i współczesność w języku i literaturze, red. Swietłana Gaś, Dorota Kalecińska, Sandra Wawrzyniak, Poznań 2016, C.130-139.
 2. LA TRADUCCIÓN DE LA JERGA BRITÁNICA EN UCRANIANO (EL CASO DE «MISFITS») TRADUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD CULTURAL: SUSTRATO, FUNDAMENTOS Y APLICACIONES Ediciones Universidad de Salamanca 2019, pp 85-91.
 3. Gender peculiarities rendered in standard and slang terms A contrastive perspective on figurative language Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. С. 57-71
 4. Детабуизация в словарях и переводе. Badania nad Językiem i Kulturą, t. IV, Poznań 2018 (Глава 2 Сленг как детабуизация: лингвокультурный и лексикографический аспекты (с. 35-60); Табу и детабуизация в современной детской мультипликации – лингвистический и переводческий аспекты (81-91); Заключение (97-99).

Електронна адреса: katerinabond@mail.ru