gorska_2

кандидат психологічних наук, доцент

 

У 1991 році захистила дисертацію «Психологічні умови становлення молодшого школяра як суб’єкта морального розвитку» у вченій раді НДІ психології АПН України.

Має досвід організаторської роботи заступником декана педагогічного факультету КДПУ та декана факультету недержавного вузу «Педагогічна академія». Учасник програми міжнародного Фонду «Відродження» «Формування критичного мислення», тренер Програми «Рівний-рівному». Є лектором інституту післядипломної педагогічної освіти, членом обласної атестаційної комісії практичних психологів.

Викладає навчальні дисципліни: «Психодіагностика», «Психологія дитячої творчості», «Сучасні освітні технології роботи практичного психолога».

Сфера наукових інтересів: психологічні механізми формування особистості, психологічне забезпечення підготовки спеціалістів, розвиток критичного мислення.