Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів»

Наукові інтереси: інформаційна культура майбутніх соціальних педагогів, історико-педагогічні проблеми громадянського виховання, теорія та методика роботи в дитячих і молодіжних організаціях України, теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки, інформаційна культура майбутніх соціальних педагогів.

Дисципліни, які викладає: « Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах»; «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України»; «Організація роботи з різними соціальними групами»; «Технології надання соціальних послуг»; «Організація діяльності державних та соціальних служб».

кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Творчий розвиток майбутніх учителів» (1989 р. АПН СРСР).

Наукові інтереси: розвиток креативності особистості, психологія вікового розвитку особистості, педагогічна психологія, політична психологія, трансперсональна психологія.

Дисципліни, які викладає: «Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Актуальні проблеми соціальної роботи», «Основи сценарної роботи соціального педагога», «Соціальний супровід сім’ї».

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Соціалізація молоді, позбавленої батьківського піклування, в умовах соціального гуртожитку».

Наукові інтереси : дослідження особливостей соціалізації молоді та категорій груп ризику; вивчення соціально-психологічних проблем вихованців соціальних гуртожитків; з’ясування факторів розвитку соціально-виховного середовища та особливостей його впливу на мешканців інтернатних закладів.

Дисципліни, які викладає: « Етика соціально-педагогічної діяльності»; «Соціальна педагогіка»; «Педагогіка сімейного виховання»; «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки».

доктор психологічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії».

Наукові інтереси: розвиток процесів самосвідомості у період пізньої юності, психологічні аспекти вивчення справедливості у взаємодіїї учасників освітнього процесу.

Дисципліни, які викладає: « Психологія»; «Загальна психологія»; «Вибрані питання психології».

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: тема докторської дисертації «Формування методологічної культури майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах».

Наукові інтереси: теорія і практика формування методологічної культури майбутнього вчителя.

Дисципліни, які викладає: « Громадянська освіта»; «Теорія та історія соціального виховання»; «Основи професійного становлення соціального працівника»; «Методологія досліджень в галузі соціальної роботи».

кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку впевненості у собі в юнацькому віці»

Наукові інтереси: дослідження специфіки розвитку особистості в юнацькому віці, формування впевненості в собі, Еріксонівський гіпноз, нейрон-лінгвістичне програмування, математичні методи обробки матеріалів психологічних досліджень.

Дисципліни, які викладає: « Психологія»; «Психологія фізичного виховання».

кандидат педагогічних наук, професор кафедри, Відмінник освіти України, секретар вченої ради університету, вчений секретар університету

Тема кандидатської дисертації: "Дидактичні умови застосування системи методів навчання" (1988 р. Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка)

Наукові інтереси: формування професійної компетентності майбутніх педагогів

Дисципліни, які викладає: « Педагогіка та основи педагогічної майстерності»; «Інноваційні методики в соціальній роботі»; «Управління конфліктом у соціальному процесі»; «Теорія і практика соціальної роботи».

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутнього соціального педагога готовності до особистісного самовизначення».

Наукові інтереси : дослідження особливостей розвитку особистості.

Дисципліни, які викладає: « Технологія роботи соціального гувернера»; «Основи наукових досліджень»; «Самовиховання і саморегуляція особистості»; «Соціальний супровід сім’ї»; «Методи роботи з групами ризику».

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Виховання моральних цінностей молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського».

Наукові інтереси : соціально-професійна адаптація молодого вчителя; менеджмент в освіті; дослідження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Дисципліни, які викладає: «Технології соціально-педагогічної діяльності»; «Соціально-педагогічне проектування»; «Менеджмент соціальної роботи»; «Соціальна робота в Україні»; «Світові моделі та стандарти підготовки соціального працівника».

викладач

Наукові інтереси: дослідження проблем оцінювальної діяльності вчителя.

Дисципліни, які викладає: « Педагогіка та основи педагогічної майстерності»; «Теорія та історія соціального виховання»; «Соціальна педагогіка»; «Порівняльна педагогіка»; «Педагогіка сімейного виховання».

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Формування потенціалу професійного самовдосконалення старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи».

Наукові інтереси : психологічні аспекти професійного самовизначення учнівської молоді, почуття провини в моральному розвитку особистості.

Дисципліни, які викладає: « Психологія»; «Вступ до спеціальності»; «Соціально-педагогічне консультування»; «Основи міжособистісного спілкування»; «Основи профорієнтаційної роботи».