кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутнього соціального педагога готовності до особистісного самовизначення».

Наукові інтереси : дослідження особливостей розвитку особистості.

Дисципліни, які викладає: « Технологія роботи соціального гувернера»; «Основи наукових досліджень»; «Самовиховання і саморегуляція особистості»; «Соціальний супровід сім’ї»; «Методи роботи з групами ризику».

Останні наукові та методичні публікації:

  1. Формування ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх соціальних педагогів / Юлія Іванова // Рідна школа. – 2011. – №7. – С. 14–17.

  2. Дослідження педагогічної майстерності студентів як важливої передумови становлення майбутніх соціальних педагогів / Юлія Іванова // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 97. – С. 120–125. – (Серія: Пед. науки).

  3. Формування у майбутнього соціального педагога готовності до особистісного самовизначення. Нав.-метод. посібник – Кіровоград: Авангард, 2012. – 4,7 д.а.

  4. 4.Методичні рекомендації щодо формування у майбутнього соціального педагога готовності до особистісного самовизначення. Навч. посібник, -Кіровоград: Авангард, 2012. – 5,1 д.а.

  5. Роль особистісноорієнтованого навчання в процесі формування готовності до особистісного самовизначення майбутнього соціального педагога Наукові записки. – Випуск 120. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С.286-292. 0,5 д.а.

Здійснює керівництво 1 кваліфікаційною роботою у поточному навчальному році.