кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Має три вищі освіти: факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка; факультет фізичної реабілітації Київського національного університету фізичного виховання і спорту України.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями нервових процесів»

Коло наукових інтересів: психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, диференційований підхід до навчання дітей, підготовка вчителя до використання здоров’язберігальних технологій у початковій школі.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Основи динамічної анатомії. Навчальний посібник. – Кропивницький: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2018. – 268 с. – 11,7 др. арк. (у співавторстві).

2. Добова адаптивність розумової працездатності у дошкільнят та молодших школярів залежно від індивідуальних особливостей нервової системи. – Зб. наук. праць «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». – Вип.141. Частина II.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.192-194. – 0,25 др. арк.  співавторстві).

3. Аспекти спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (29). − С.131-137. – 0,6 др. арк. (у співавторстві) Фахове видання.

4. Комплексне використання засобів фізичного виховання для учнів з ослабленим здоровям. – Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (November 11-14, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-94-9 (Paper); pp. 208, illus., tabs., bibls. – C.125-128. – 0,15 др. арк. (у співавторстві).

5. Features of the account of changes of indicators of the cardiovascular system at the schoolchildren during the school year. Особливості врахування змін показників серцево-судинної системи у школярів протягом навчального року. – Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-95-6; pp.380, illus., tabs., bibls. – С. 351-354. – 0,3 др. арк. (у співавторстві).