кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила фармацевтичний факультет Курського медичного інституту.

Тема кандидатської дисертації: «Формування пристосувальних реакцій в системі забезпечення киснем організму дітей з різними властивостями нервових процесів»

Коло наукових інтересів: вікова фізологія, індивідуальні особливості розумової і фізичної працездатності, індивідуальний підхід у навчанні і вихованні, диференційований підхід до викладання основ медичних знань у загальноосвітній школі.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Основи динамічної анатомії. Методичний посібник. – Кропивницький: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2018. – 268 с. – 11,7 др. арк. (у співавторстві).

2. Анатомія людини з основами спортивної морфології: практичні та лабораторні заняття. Методичний посібник. – Кропивницький: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2018. – 164 с. – 6,8 др. арк. (у співавторстві).

3. Особливості організації навчальної діяльності учнів з урахуванням індивідуальних особливостей розумової працездатності. Стаття. – Зб. матеріалів ХХ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку». – Кіровоград, 2014. – С.113-120. – 0, 25 др. арк.(у співавторстві).

4. Аспекти спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку. Стаття. – Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (29). − С.131-137. – 0,6 др. арк.(у співавторстві). Фахове видання.

5. Features of the account of changes of indicators of the cardiovascular system at the schoolchildren during the school year. Особливості врахування змін показників серцево-судинної системи у школярів протягом навчального року. Колективна монографія. – Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-95-6; pp.380, illus., tabs., bibls. – С. 351-354. – 0,3 др. арк. (у співавторстві).