викладач, майстер спорту України з гімнастики художньої

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім В.Винниченка.

Коло наукових інтересів: здоровий спосіб життя учнівської та студентської молоді.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Особливості використання рухливих ігор у фізкультурно-оздоровчій роботі в умовах дошкільного закладу. Стаття. – Зб. наук. праць ХХ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2014. – С. 214-218. – 0,23 др. арк.

2. Педагогічна практика. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – 164 с. – 10,5 др. арк.

3. Фізичне виховання молодших школярів засобами народних рухливих ігор. Стаття. – Зб. наук. праць ХХІІ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 301-306. – 0,3 др. арк.

4. Особливості проведення занять з ритміки й хореографії з учнями молодшого шкільного віку. Стаття. – Збірник наукових праць ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції КДПУ ім. Володимира Винниченка «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку». – Кропивницький: Приватне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2017. – С. 284-289. – 0,25 др. арк.

5. Формування координаційних здібностей студентів факультету фізичного виховання на заняттях з ритміки і хореографії. Тези закордонні. – Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83-62683-68-0 (Electronic edition); pp.499, illus., tabs., bibls. – С.195-200. – 0,25 др. арк.