кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України з гімнастики художньої

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання та факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Понятійний словник з теорії і методики фізичного виховання. Навчальний посібник. – Харків: ФОП Озеров, 2017. – 164 с. – 6,5 др. арк.

2. Основи гімнастики художньої. Методичний посібник. – Харків: ФОП Озеров, 2017. – 88 с. – 4,0 др. арк. (у співавторстві).

3. Оптимізація пізнавальної активності майбутніх учителів фізичної культури. – Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. – С. 277-281. – 0,5 др. арк.

4. Формування професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури засобами проектної діяльності. – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» Зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 3К (84) 17 – С. 534-537. – 0,4 др. арк. (у співавторстві).

5. Формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Стаття Web of Science Core Collection. – Наука і освіта. / Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – Вип. 8/CLXI.– C. 150-157. – 0,3 др. арк. (у співавторстві).