завідувач лабораторії фізіологічних і біохімічних основ фізичного виховання та спорту

Закінчила природничо-географічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.