кандидат педагогічних наук, доцент

Має дві вищі освіти: закінчила природничо-географічний факультет та факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування екологічної компетентності майбутнього викладача біології в процесі вивчення природничих дисциплін» (2014 р).

Коло наукових інтересів: підготовка викладача фізичного виховання, екологічне виховання студентів.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Педагогічні можливості краєзнавчо-туристичної діяльності у екологічному вихованні студентів. Стаття. – Зб. наук. праць ХХІ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2015. – С. 92-96. – 0,25 др. арк.

2. Використання технологій дистанційного навчання у підготовці фахівців фізичного виховання. Стаття. – Зб. наук. праць ХХІІ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 191-196. – 0,3 др. арк.

3. Використання проектної технології у підготовці вчителя фізичної культури. Стаття. – Збірник наукових праць ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції КДПУ ім. Володимира Винниченка «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку». – Кропивницький: Приватне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2017. – С. 122-127. – 0,2 др. арк.

4. Formation of environmental responsibility means students of tourism. Формування екологічної відповідальності студентів засобами туристичної діяльності. Колективна монографія. – Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-95-6; pp.380, illus., tabs., bibls. – С. 326-330. – 0,3 д.а.

5. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів-магістрантів засобами новітніх технологій. Стаття. – Гірська школа Українських Карпат / Науково-методичний журнал Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 15. – С. 80-87. – 0,4 д.а. Фахове видання.