Актуальні проблеми всесвітньої історії
Актуальні проблеми східнослов’янської історії 
Архівно-музейна практика
Всесвітня політична історія
Державне управління та місцеве самоврядування
Джерела всесвітньої історії
Допоміжні історичні дисципліни та джерелознавство 
Етнографія слов’янських народів 
Загальна етнографія 
Історичне краєзнавство
Історіографія всесвітньої історії
Історіографія історії слов’янських народів
Історія зарубіжних політичних вчень
Історія міжнародних відносин 
Історія середніх віків 
Історія слов’янських народів 
Історія стародавнього світу 
Курсові роботи з історії
Курсові роботи з методики викладання історії
Методологічні проблеми історичної науки
Методологія історії
Методологія та історіографія історії
Міжнародна інтеграція
Нова історія країн Азії та Африки
Нова історія країн Європи і Америки 
Новітня історія країн Азії та Африки
Новітня історія країн Європи і Америки 
Основи історичного музеєзнавства та охорона і збереження пам’яток історії і культури 
Основи наукових досліджень
Педагогічна практика 
Спецкурс до державної атестації
Сучасна зарубіжна історіографія
Теоретичні проблеми політичної історії ХХ століття 
Теорія та історія міжнародних відносин
Шкільний курс “Всесвітня історія“