завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор 

Тема докторської дисертації: В. Антонович як історик й основоположник Київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. 

Коло наукових інтересів: Історіографія, методологія історії та методи історичних досліджень. Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць.  

кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи

Тема кандидатської дисертації: Політика Польщі щодо України (1980-1990-ті рр.).

Коло наукових інтересів: Історія Польщі ХХ – початку ХХІ століття; процеси становлення державності у країнах Європи у ХІХ столітті. Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.  

Основні публікації: Монографії: w Українсько-польські відносини (від 1980-х років до 2005 р.) w Прага – Харків – Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького (у співавторстві В.М.Даниленко, Ю.В.Плекан) w Нова історія країн Європи та Америки: словник термінів та понять

Статті: w Діяльність польської демократичної опозиції у 1980-х роках w Українська інтелігенція в еміграції (20 – 30-ті р. ХХ ст.). w Українська преса за межами України (початок ХХ ст.) wЕволюція розвитку жіночого руху за політичні права в США (кінець ХVІІІ – 1920 р.) 

кандидат історичних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: Ідейно-національні й методологічні позиції Київської історичної школи останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.

Коло наукових інтересів: проблеми східнослов’янської історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Основні публікації: Монографії: w Історія України на сторінках російських історичних журналів  другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (у співавторстві).

Статті: w “Древняя и Новая Россия“ С.М.Шубинського та зародження популяризаторської течії в російській історіографії ІІ пол. ХІХ ст. w Ідентифікація категорій “Наукова історична школа“ в сучасній історіографії w Національний контекст діяльності “Київської історичної школи“ ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століття в історіографії w М.Д.Іванишев і зародження “Київської документалістської традиції“ історичних досліджень

кандидат історичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Ідейно-політичне виховання українського студентства у 1938-1941 рр.  

Коло наукових інтересів: Методологія викладання новітньої історії у вищій школі. Автор більше 20 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації: Навчально-методичні видання: w Польща в роки Другої світової війни. Документи. Матеріали. w Німеччина у 1945 – 1990 роках. Плани розгляду теми. Документи. Матеріали. w Історія міжнародних відносин. Плани семінарських занять. Документи.

Статті: w Про причини та характер громадянської війни в Росії (1917-1921 рр.) w Наступ нової економічної епохи на рубежі ХХ століття w Шведська система народовладдя: погляд зблизька w Визвольний похід Червоної Армії у вересні 1939 року у висвітленні газети “Правда“

кандидат історичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Особливості сприйняття часу в традиційних уявленнях східних слов’ян.  

Коло наукових інтересів: Традиційні міфологічні уявлення слов'янських народів, проблеми історичної регіоналістики Центрально-українського регіону. Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.  

кандидат історичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Міське самоврядування Півдня України у другій половині ХІХ століття. 

Коло наукових інтересів: Історична персоналістика; місцеве самоврядування; політична, соціально-економічна історія України та Російської імперії ХІХ – початку ХХІ століть; етнографія народів світу; світові економіко-географічні процеси. Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.  

доктор історичних наук, професор

Відмінник освіти України.  

Тема докторської дисертації: Міфологія водної стихії у східнослов’янському і східноугорському фольклорі.  

Коло наукових інтересів: Східнослов'янська міфологія; вітчизняна промисловість засобів зв’язку. Автор більше 50 наукових та навчально-методичних праць.  

кандидат історичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Цензурна політика в Радянській Росії у 1917-1929 роках. 

Коло наукових інтересів: Специфіка формування та діяльності радянських цензурних органів; вплив партійного керівництва на цензурну політику; особливості радянської цензури в період непу. Автор більше 20 наукових публікацій.  

голова профспілкового комітету університету, кандидат історичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Велике церковне землеволодіння Галичини останньої третини ХVІІІ ст.  

Коло наукових інтересів: Аграрні відносини Центрально-Східної Європи, історія церкви на Правобережній Україні ХVIII–ХІХ століття. Автор більше 20 наукових та навчально-методичних публікацій. 

старший лаборант

Тема дослідження: Часопис “Русская старина“ як джерело з історії України.

Коло наукових інтересів: слов’янська історіографія другої половини ХІХ століття.

Публікації:

Монографії: 

Історія України на сторінках російських історичних журналів  другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (у співавторстві).

Статті: 

Михайло Семевський як редактор часопису “Русская старина“

Україна і Польща: біля витоків незалежних держав (1917-1918 рр.)

Польське питання на сторінках журналу “Русская старина“

Історія українських освітніх закладів у публікаціях “Русской старины“ (1870 – 1918 рр.)

Дослідження історії журналу "Русская Старина" в російській історичній науці