кандидат історичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Міське самоврядування Півдня України у другій половині ХІХ століття. 

Коло наукових інтересів: Історична персоналістика; місцеве самоврядування; політична, соціально-економічна історія України та Російської імперії ХІХ – початку ХХІ століть; етнографія народів світу; світові економіко-географічні процеси. Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.  

Основні публікації:

 • Навчальні посібники:
  • Загальна етнографія: Курс лекцій для студентів ВНЗ
  • Етнографія слов’янських народів: Курс лекцій для студентів ВНЗ.
  • Історія слов'янських народів. Частина перша. Історія Русі, Московської держави. Російської імперії до кінця ХVІІІ ст.: Курс лекцій
  • Історія слов'янських народів. Частина друга. Історія південних і західних слов'ян від епохи середньовіччя до кінця ХVІІІ ст.: Курс лекцій
 • Статті:
  • Деякі аспекти виборчого процесу в Україні на основі міських реформ 1870 – 1892 рр.
  • Міське самоврядування як чинник формування громадянського суспільства та міської еліти (на прикладі міст Південної України другої половини ХІХ ст.)
  • Болгарська діаспора Кіровоградщини: минуле й сучасне
  • Державне будівництво та місцеве самоврядування
  • Використання етнологічного матеріалу у шкільному курсі історії України та всесвітньої історії: теоретико-методичний аспект.