голова профспілкового комітету університету, кандидат історичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Велике церковне землеволодіння Галичини останньої третини ХVІІІ ст.  

Коло наукових інтересів: Аграрні відносини Центрально-Східної Європи, історія церкви на Правобережній Україні ХVIII–ХІХ століття. Автор більше 20 наукових та навчально-методичних публікацій. 

Основні публікації:

Навчально-методичні видання: 

Джерела з всесвітньої історії Греції

Методичні рекомендації для написання курсових і кваліфікаційних робіт (для студентів факультету історії та права)

Статті:

Торгово-підприємницька діяльність великих церковних власників Галичини в останній третині ХVІІІ ст.

Повсякденне життя суспільства у творах римських істориків періоду Імперії

Рецензія на навчально-методичний посібник Казьмирчук М.Г. Історія цивілізації: Програма та навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)