img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

завідувачка кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Основи журналістики», «Професійні стандарти журналістської діяльності», «Теорія і методика журналістської творчості», «Медіакритика».

E-mail: natali.fenko@gmail.com 

Наукові інтереси: медіакритика як нова галузь журналістики, система захисту мозку і душі сучасної людини від агресії медійного бізнесу