Телефони: 

22–76-81 (завідувач кафедри географії та геоекології - доцент, к.г.н. Семенюк Лариса Леонтіївна);  

32-04-67 (деканат природничо-географічного факультету);

22-86-50 (приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка);

E-mail: kafgeo@kspu.kr.ua

Поштова адреса: 25006, м. Кропивницький, вулиця Нейгауза, 14/44, кафедра географії та геоекології

Кадровий склад кафедри географії та геоекології
Підготовку фахівців-географів у Центральноукраїнського державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка здійснюють 10 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 1 професор, доктор географічних наук, 5 доцентів, кандидатів наук; 3 старші викладачі, кандидати наук; 1  викладач.

 

Більш детальна інформація щодо професорсько-викладацького складу кафедри географії та геоекології подається на окремій сторінці сайту.