Телефони: 

22–76-81 (в.о. завідувача кафедри географії та геоекології - доцент Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна);  

22-84-67 (деканат природничо-географічного факультету);

22-86-50 (приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка);

E-mail: kafgeo@kspu.kr.ua

Поштова адреса: 25006, м. Кіровоград, Театральний провулок 8, кафедра географії та геоекології

Кадровий склад кафедри географії та геоекології
Підготовку фахівців-географів у Центральноукраїнського державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка здійснюють 12 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 7 доцентів, кандидатів наук; три старші викладачі, кандидати наук; два викладачі.

 

Більш детальна інформація щодо професорсько-викладацького складу кафедри географії та геоекології подається на окремій сторінці сайту.