Біогеографія

Робоча навчальна програма

Силабус 2 курс


Географія грунтів з основами грунтознавства

Робоча навчальна програма

Силабус


Географія материків і океанів

Робоча навчальна програма

Силабус 3 курс


Географія світового господарства

Робоча навчальна програма

Силабус


Геологія

Робоча навчальна програма

Силабус


Гідрологія

Робоча навчальна програма

Силабус


Геоморфологія

Робоча навчальна програма

Силабус


Економічна і соціальна географія України

Робоча навчальна програма

Силабус (3 курс)

Силабус (4 курс)


 Загальне землезнавство

Робоча навчальна програма

Силабус


Історична географія

Робоча пограма

Силабус


Картографія з основами топографії

Робоча навчальна програма

Силабус


Ландшафтознавство

Робоча навчальна програма

Силабус


Метеорологія з основами кліматології

Робоча навчальна програма

Силабус


Методика навчання географії

Робоча навчальна програма

Силабус (3 курс)

Силабус (4 курс)


Основи наукових досліджень

Робоча навчальна програма

Силабус


Основи технології виробництва

Робоча навчальна програма

Силабус


Регіональна економічна і соціальна географія

Робоча навчальна програма

Силабус (3 курс)

Силабус (4 курс)


Природно-заповідні території

Робоча навчальна програма

Силабус 4 курс


Теорія і методика організації краєзнавчо-туристичної роботи

Робоча навчальна програма

Силабус


Фізична географія України

Робоча навчальна програма

СилабусДержавний кваліфікаційний екзамен

Робоча програма


Курсові роботи

Методичні рекомендації


Навчальні практики

Робоча програма (1 курс)

Робоча програма (2 курс)

Робоча програма (3 курс)

Робоча програма (4 курс)